MónTerrassa
L’escolta activa de la dona embarassada, fonamental a MútuaTerrassa

Ser respectuosos amb la dona i atorgar-li el protagonisme que mereix és la voluntat del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), el qual treballa amb voluntat transformadora -conjuntament amb el Servei de Pediatria- per posar en valor un tracte més humanitzat que repercuteixi en la figura de la dona així com en el seu nadó i entorn més immediat.

Integrat per un equip de professionals jove i compromès, el servei en qüestió treballa amb la premissa d’escoltar els requeriments de la dona i respectar al màxim tant el seu cos com les seves decisions. Amb un tracte molt accessible, tots ells estan implicats amb el benestar i la seguretat de les seves pacients i alineats envers la conveniència de promoure una medicina més propera.

Parts respectats, embarassades empoderades

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia és especialment sensible durant el procés de l’embaràs i específicament en el moment del part. En aquest sentit, tant el procediment de dilatació com el propi part es duu a terme al mateix espai i sempre preservant al màxim la intimitat de la parella. Una molt baixa taxa d’episiotomies i una cesària del tot respectada corroboren la consideració del servei envers la dona i el seu cos.

L’estret vincle entre la mare i el nadó és un altre dels seus trets definitoris ja que en cap circumstància s’opta per separar-los, sempre que les condicions clíniques ho permetin. La pràctica del “pell amb pell” s’implementa en tots els casos amb els múltiples beneficis que se’n deriven: facilitar el desenvolupament de la lactància, estabilitzar la freqüència cardíaca del nadó, ajudar a la regulació de la temperatura, promoure l’establiment del vincle afectiu i, en definitiva, disminuir l’estrès del part.

Els parts de baix risc estan liderats per llevadores i totes les mares compten amb un suport específic a l’alletament matern, inclosos els casos més complexes ja que s’aborden amb professionals experts. Les cures neonatals es realitzen a la mateixa habitació -d’acord amb el criteri de mantenir el nexe entre la mare i el nadó- i aquestes son sempre individuals i estan equipades amb bressols de collit i servei propi. A més, mitjançant el circuit d’alta precoç, s’afavoreix el retorn a casa de la mare i el nadó en un període màxim de 48h i coordinat amb una llevadora a domicili per realitzar el seguiment postpart.

Més enllà dels aspectes vinculats a la maternitat, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia compta amb una Unitat referent d’atenció a la patologia del sòl pelvià. Des de fa més de dues dècades practica l’ecografia morfològica i funcional de sòl pelvià com a mecanisme per diagnosticar i controlar les disfuncions del sòl pelvià. És pioner a nivell estatal en aquest procediment i en conseqüència és un percussor en aquest canvi de tendència a nivell de l’estat.

Nou comentari

Comparteix