Dimecres de la setmana passada va tenir lloc el primer tractament de control de rosegadors a Viladecavalls. Els mesos de juny i juliol, es duran a terme dos tractaments més de desratització preventius a tot el terme municipal. Els tractaments es realitzaran per part de l’empresa GESTIOR QUIMICS, SL. i amb el suport de la Brigada Municipal que donarà suport en la senyalització viària dels microtalls de carrers puntuals per poder dur a terme els treballs.

Els tractaments es faran amb el sistema de “Lluita Integrada”, basat en la utilització de productes biorracionals, amb els mínims nivells toxicològics, respectant la salut pública i el medi ambient, per mitjà de la col·locació d’esquers amb rodenticida als embornals i tapes de clavegueram del municipi.  Aquesta actuació de desratització preventiva es complementa amb els que es realitzen mensualment durant tot l’any a tota la xarxa de clavegueram del municipi.

Nou comentari