L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, ha signat un decret mostrant el rebuig municipal a l’acord entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern d’Espanya, amb unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades pel municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, s’estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l’Administració General de l’Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s’habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d’euros, al qual només tindran accés, en proporció a l’aportació feta, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que els podrà comportar i generant un greuge respecte als municipis que no disposen de romanents en l’actualitat.

“Els ajuntaments som la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera per conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns. Una vegada més, se’ns ha posat a prova en situacions d’emergència i tant electes com treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals”, exposa l’alcalde.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Vacarisses manifesta el seu rebuig a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, a qui emplaça a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, amb l’objectiu de donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi. També se li reclama que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats, per destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica.

D’altra banda, l’Ajuntament de Vacarisses insta el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals, per atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia. També s’apel·la el govern català perquè es quantifiquin les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és habilitar la corresponent línia de compensació econòmica d’unes despeses que no ens corresponen.

Nou comentari