Etiqueta: Vila

Una imatge antiga de Terrassa /Fons Ragon-Amat

El 1877, Terrassa es convertia en ciutat

Fins a finals del segle XIX només era una petita vila

Terrassa, 143 anys que la vila es convertia en ciutat

La batllia real de la vila i terme de Terrassa

Des del s. IX el territori conegut pel nom de castrum Terracie depenia dels comtes de Barcelona i era administrat pels castlans, que regien el castell i el territori per infeudació

Terrassa fa 142 anys que és ciutat

Per celebrar tal honor i distinció, el 1877 s’organitzà una festa ciutadana el dissabte 14 d’abril

Terrassa fa 141 anys que és ciutat

Per celebrar tal honor i distinció, el 1877 s’organitzà una festa ciutadana el dissabte 14 d’abril

Terrassa només fa 140 anys que és ciutat

Per celebrar tal honor i distinció, el 1877 s’organitzà una festa ciutadana el dissabte 14 d’abril

Terrassa, 140 anys que la petita vila es converteix en ciutat

Terrassa només fa 140 anys que és ciutat