MónTerrassa
Transformació urbanística radical del barri del Segle XX de Terrassa
ssss

!--akiadsense-->

La reactivació urbanística del Segle XX avança en el sector est del barri, després que el mes de juny s’aprovés la reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre, que afecta el sector oest. A la darrera Junta de Govern es van aprovar inicialment dos projectes que preveuen canviar la fesomia d’aquesta zona: el d’urbanització i el de reparcel.lació del Pla de Millora Urbana (PMU) de remodelació del sector de la carretera de Rubí, 223, presentat per la Junta de Compensació, que són propietaris, d’aquest àmbit.

Aquest PMU es va aprovar definitivament el 26 d’abril de 2008, però no es va executar, i ara calia definir de nou les obres necessàries per urbanitzar aquest sector, per adaptar-lo als actuals condicionants normatius i de l’entorn. Es tracta, doncs, d’una transformació d’iniciativa privada que després de molts anys d’espera pot finalment iniciar la seva tramitació administrativa. Amb l’aprovació inicial d’aquests projectes s’obrirà el corresponent període d’informació pública i petició d’informes als organismes competents. Resolts aquests tràmits, es podran aprovar definitivament els projectes, i s’obrirà la porta a la licitació per part de la Junta de Compensació de les corresponents obres d’urbanització i edificació, per les que avui encara no hi ha data d’inici.

ddd

!--akiadsense-->

L’àmbit dels projectes abasta el sector delimitat pels terrenys situats entre l’avinguda de Santa Eulàlia, la carretera de Rubí, el carrer del Mestre Tries i l’ampliació sud del Parc de Vallparadís. Aquest espai tindrà una zona residencial, comercial i de serveis que s’ubicarà en un entorn urbà que prioritzarà els espais verds i que comptarà amb una nova vialitat, que contribuirà a una mobilitat més sostenible. Amb una superfície sectorial de 27.533,75 m2 , destinarà 8.218 m2 de sòl per a la construcció d’habitatges (fins a un màxim de 306, dels quals 61 seran de protecció oficial de titularitat pública i 31 concertat) i 19.315 m2 de sòl públic, on s’inclou completar la vialitat de l’entorn.

Destaquen, en aquest sentit, els més de 2.500 m2 que es destinaran a enllestir el perímetre oest de la Devesa del Parc de Vallparadís i la reserva de 2.221 m2 , per a futurs equipaments educatius.

Adaptar el projecte d’urbanització de 2009

El projecte d’urbanització és una actualització del que va aprovar la Junta de Govern el 20 de febrer de 2009, que era promogut per l’empresa Metrovacesa S.A i que no es va executar.

Ara, 10 anys després, calia fer una revisió per adaptar-lo al nou entorn urbà derivat de la urbanització de la darrera fase del Parc de Vallparadís. Aquest projecte afecta els terrenys delimitats per la carretera de Rubí, l’avinguda de Santa Eulàlia, el carrer del Mestre Trias, del Pare Font i de Galícia. La transformació del sector es preveu executar en dues fases, amb un termini d’execució de nou mesos per a cadascuna, des de l’aprovació definitiva del projecte, que es podria portar a terme d’aquí a sis o deu mesos. La urbanització de l’espai on s’ubiquen de forma provisional els aularis de l’escola Sala i Badrinas, ocupant parcialment la zona que hi ha entre la futura prolongació del carrer Badalona i la nova plaça Jaume Jover (fase 2 del projecte d’urbanització), no s’executarà fins que sigui possible retirar els aularis, amb la posada en funcionament de la nova escola Sala Badrinas en el seu emplaçament definitiu.

El pressupost de contractació total de les obres d’urbanització és de 4.170.138,94 euros (IVA exclòs), dels quals 2.817.241,14 euros (IVA exclòs) correspon a la Fase 1 i 1.352.897,80 euros (IVA exclòs), a la Fase 2. Pel que fa a l’ordenació de la xarxa viària, la carretera de Rubí actual deixa d’existir com a tal entre els carrers Galícia i Mestre Trias, de manera que apareixen quatre carrers que el substitueixen, com són el perllongament dels carrers de Pare Font, i de Galícia, un tram del carrer Mestre Trias existent i l’obertura d’un carrer de nova creació, que representaria el perllongament del carrer de Badalona. La proposta viària es completa amb una nova secció per l’avinguda de Santa Eulàlia, la creació d’una plataforma única per als carrers del Pare Font i d’Igualada, en els trams compresos dins les obres, i la plaça de Jaume Jover que tindrà una part pavimentada i més integrada a la xarxa viària i una altra situada al cantó dret del carrer de Badalona, que es convertirà en una entrada al Parc de Vallparadís més ample i oberta. Pel que fa a l’estacionament, es preveu una reserva d’espai per l’aparcament en superfície en la carretera de Rubí, l’avinguda de Santa Eulàlia i el carrer de Galícia, a més de projectar-se dues zones més d’aparcament en bateria amb entrada pel carrer d’Igualada. L’enllumenat públic a calçades i voreres serà de punts led.

El nou clavegueram tindrà una xarxa separada per a la recollida d’aigües pluvials i de residuals, sistemes de drenatge sostenibles i un dipòsit de retenció de pluvials. A més, es plantaran arbres, plantes arbustives i enfiladisses en parterres així com la combinació d’arbustives i arbres en el talús del carrer Badalona que dóna al Parc de Vallparadís. Com a elements de mobiliari urbans destaquen bancs i cadires de fusta, aparcament de bicicletes en U, una marquesina per a parada d’autobusos i un punt de recàrrega doble per a vehicles elèctrics.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa