MónTerrassa
Més de seixanta famílies de Terrassa esperen un pis de la mesa d’emergència

L’Ajuntament de Terrassa s’ha adherit al Programa Reallotgem, impulsat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), que té per objectiu llogar pisos privats buits per poder allotjar famílies que tenen un informe favorable de la Mesa d’Emergència. A través d’aquesta iniciativa, es pretén captar habitatges buits per tal d’allotjar-hi famílies en situació d’emergència, exercint com a intermediador entre l’AHC i la propietat.

L’AHC pagarà el lloguer de divuit mesos per avançat, així com l’import de la fiança, als i les propietàries que posin a disposició el seu habitatge. La resta de quotes s’abonaran mensualment fins a exhaurir el contracte. Els requisits que han de tenir els habitatges són els següents: • Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent. • Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d’alta els subministraments o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta. • Tenir una superfície màxima útil de 90 m2 (s’admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2). Un cop l’Ajuntament tingui disponibilitat d’habitatges, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà una inspecció de l’habitatge per tal de comprovar-ne l’estat, idoneïtat i ubicació.

El contracte, que es signarà entre l’AHC i la persona propietària, tindrà una durada mínima de cinc anys (o set, si el propietari és persona jurídica), tal i com estableix la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. L’import màxim dels contractes de lloguer s’ajustarà a l’índex de referència dels preus de lloguer, establerts a la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. Després de signar el contracte, l’Ajuntament farà una proposta d’adjudicació i l’AHC en cedirà l’ús a la persona demandant de la Mesa d’emergència pendent de reallotjament que es consideri més idònia, d’acord amb les característiques del cas i de l’habitatge.

En aquests moments, la Mesa d’emergència de Terrassa disposa d’una llista d’espera de 61 famílies amb resolució favorable a l’espera de recurs habitacional. És per aquest motiu que s’ha considerat necessària l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Programa Reallotgem, mitjançant la signatura d’un l’Acord marc per col·laborar en el desplegament d’aquest programa al territori.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa