MónTerrassa
Terrassa ha retirat 371 cotxes abandonats a la via pública aquest 2022

Aquest 2022, l’Ajuntament de Terrassa ha retirat de la via pública 371 vehicles abandonats. I a més, s’està a punt de tancar 132 expedients més. Aquestes són les dades que ha avançat l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el balanç del primer any després de la modificació de la normativa, la qual tenia per objectiu accelerar els tràmits administratius. “Segueixen sent més lents del que voldríem”, ha confessat el líder de Tot per Terrassa, tot i que es mostren satisfets de l’avenç que ha suposat la nova Ordenança de Mobilitat.

Les queixes per la presència de vehicles abandonats als carrers de Terrassa són una constant. Els ciutadans lamenten que malgrat les instàncies a l’Ajuntament o les trucades a la Policia Municipal no obtenen sovint resposta. O que la resposta és insuficient. Amb la nova directriu però s’ha guanyat molt, i és que fins fa deu mesos, la retirada de vehicles abandonats de la via pública implicava un procés lent, que podia superar fins i tot un any. Ara, aquest tràmit s’agilitza de forma considerable i, abans de cinc mesos, es pot executar la retirada del vehicle.

A més, l’altra novetat que ha permès agilitzar els tràmits és que l’Ordenança de Mobilitat atorga al personal d’Egarvia, vigilants de l’estacionament en zones en horari limitat i responsables d’inspecció, la potestat per poder fer tasques de comprovació d’abandonament i d’informació a la persona propietària, enganxant un adhesiu al vidre de l’obligació de retirar el vehicle de la via pública, així com d’aixecament d’acta en cas de vehicles sense matrícula.

Amb la nova normativa contempla sancions per a aquelles persones que deixin el seu vehicle abandonat a la via pública. Aquestes multes poden anar dels 700 als 1.500 euros, segons la gravetat de la infracció.

Com activar el procediment de retirada

Hi ha dos tipus de procediment en els expedients dels vehicles presumptament abandonats:

Ordinari:

· A instància d’un particular: Hi ha un tràmit a la Seu electrònica per als ciutadans que vulguin comunicar la presència a la via pública d’un vehicle presumptament abandonat (“Reclamació per a la retirada de vehicles abandonats”). Es demana a la Policia Municipal que faci la primera verificació i si es localitza e vehicle aixeca la primera que dóna inici a l’expedient.

· D’ofici: quan es detecta directament pels agents deixen constància del fet mitjançant una novetat i aixequen la primera acta que dóna inici a l’expedient. Un cop realitzada la primera acta de verificació es deixa passa un termini d’uns quinze dies per realitzar una segona verificació per part de la Policia Municipal i comprovar si el vehicle encara està estacionat a la localització, si no està s’arxiva l’expedient i si està s’aixeca la segona acta. A partir d’aquí el personal administratiu requereix a titular del vehicle perquè el retiri en el termini d’un mes o presenti al·legacions i se li informa que si no el retirà es presumirà que està abandonat i es retirarà per desballestar-lo com a residu sòlid. Un cop passat el termini del mes es realitza la tercera verificació, si el vehicle no està s’arxiva l’expedient i si el vehicle està es dóna ordre a Egarvia per a que retiri el vehicle i comenci els tràmits de desballestament.

Urgent: quan per raons de seguretat el vehicle s’ha de retirar de la via pública abans de requerir al seu titular. El procediment s’abreuja molt.

. La Policia Municipal és qui determina la urgència i aixeca acta deixant constància d’aquest fet, acte seguit es dóna ordre a Egarvia pe a que retiri el vehicle i el deixi a les seves dependències mentre es requereix al titular perquè regularitzi la situació del vehicle en el termini d’un mes sota l’advertiment que si no el retira o presenta al·legacions es desballestarà com a residu sòlid.

. El procediment que es segueix amb els vehicles de matrícula estrangera és lleugerament diferent, en tant que no es poden fer comprovacions a les bases de dades d’identificació del vehicle, propietari, etc., i per tant no es poden fer notificacions ni publicacions.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa