L’aplicació de la nova Ordenança de Mobilitat, que va entrar en vigor l’11 de gener, ha permès a l’Ajuntament de Terrassa modificar la tramitació administrativa dels expedient de vehicles abandonats a la via pública. El nou procediment adaptat per l’Ajuntament permet guanyar eficàcia i agilitat en el tràmit, i escurça els terminis de la gestió.

Per a la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, “amb el nou procediment administratiu d’aquests expedients adaptem el tràmit a la normativa que recull la nova Ordenança de Mobilitat i es possibilita escurçar terminis d’estada dels vehicles abandonats al carrer, amb garanties”. Fins ara, la retirada de vehicles abandonats de la via pública implicava un procés lent, que podia superar fins i tot un any. Ara, aquest tràmit s’agilitza de forma considerable i, abans de cinc mesos, es pot executar la retirada del vehicle.

Com a novetat, l’Ordenança de Mobilitat atorga al personal d’Egarvia, vigilants de l’estacionament en zones en horari limitat i responsables d’inspecció, la potestat per poder fer tasques de comprovació d’abandonament i d’informació a la persona propietària, enganxant un adhesiu al vidre de l’obligació de retirar el vehicle de la via pública, així com d’aixecament d’acta en cas de vehicles sense matrícula. Així, segons l’Ordenança, es considera abandonat un vehicle, quan hagin transcorregut més de dos mesos des que ha estat immobilitzat o retirat de la via pública i la persona que en sigui propietària no hagi formulat al·legacions; quan un vehicle amb placa de matrícula o amb signes visibles d’identificació estigui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el desplaçament pels propis mitjans; i quan un vehicle sense plaques de matrícula ni possibilitat d’identificació estigui estacionat per un període superior a un mes. Una vegada transcorregut el termini en el qual es considera un vehicle com a abandonat, s’inicia l’expedient d’abandonament per part del Servei de Via Pública, requerint al titular del mateix que el termini màxim d’un mes procedeixi a la retirada del vehicle de la via pública, amb l’advertiment que, en cas de no fer-ho, el vehicle serà traslladat a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva destrucció i descontaminació.

Facilitats i sancions

El nou procediment contempla una segona novetat que també pot agilitzar el tràmit. Així, adjunt a la notificació d’acord d’incoació d’expedient per abandonament de vehicle, s’inclourà una nota informativa al propietari/ària què en el cas que la seva intenció sigui la de donar el vehicle de baixa per a la circulació, pot autoritzar a l’Ajuntament per a realitzar els tràmits corresponents per la seva baixa, retirada de la via pública i posterior desballestament, sempre que el vehicle no es trobi judicialment en cap procés d’embargament per part de l’administració i/o entitat financera. Per fer-ho, es pot emplenar el document adjunt a la notificació que s’haurà de lliurar juntament amb la documentació del vehicle a les dependències d’Egarvia o bé a les dependències de la Policia Municipal.

A més, la nova normativa contempla sancions per a aquelles persones que deixin el seu vehicle abandonat a la via pública. Aquestes multes poden anar dels 700 als 1.500 euros, segons la gravetat de la infracció. Segons Melgares, «hem de tenir clar que un vehicle abandonat suposa un problema de contaminació a causa de les quantitats de pols, vidres trencats i insalubritat que pot arribar a generar. És un acte incívic que no podem tolerar perquè acaba perjudicant la ciutat». Conveni entre Egarvia i Bombers Una part dels vehicles gestionats amb Egarvia serviran per contribuir al desenvolupament de les activitats pràctiques i de formació del Parc de Bombers de Terrassa. Els utilitzaran per la realització de les pràctiques de rescat i excarceració, gràcies al conveni de col·laboració que l’Ajuntament de Terrassa va signar amb Bombers i el Departament d’Interior de la Generalitat.

Nou comentari