Mapa dels solars abandonats o en desús a Terrassa

Mapa dels solars abandonats o en desús a Terrassa | Diba

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Terrassa el document final d’activació temporal d’espais buits, un treball que té per objectiu ajudar a revertir la situació de degradació de gran part dels solars urbans del municipi. L’estudi s’ha realitzat a petició de l’Ajuntament que el va demanar per donar resposta a les problemàtiques derivades de l’abandonament d’un gran nombre de solars que hi ha al nucli urbà.

L’objectiu del treball ha tingut una doble finalitat, d’una banda mitigar les diferents problemàtiques derivades de la manca de manteniment d’aquests espais i que comporten aspectes com la degradació del paisatge urbà, d’insalubritat i inseguretat, i de l’altra, dinamitzar i promoure l’ús d’aquests espais buits urbans com a espais públics que donin resposta a les necessitats dels ciutadans.

El document s’ha realitzat en dues fases: una primera d’anàlisi i diagnosi dedicada a la identificació dels solars en desús, la selecció dels espais a activar i l’estudi de la realitat física i social de cada un, juntament amb la descripció de les possibles alternatives d’usos que poden tenir. En una segona fase s’han definit les possibles estratègies d’intervenció en aquests buits urbans a partir de les necessitats municipals, el context de la seva localització i les condicions tècniques de cada un dels solars.

El document lliurat és la finalització del suport que l’Ajuntament de Terrassa va demanar a la Diputació de Barcelona, mitjançant el Catàleg de Serveis 2018, en el marc del recurs d’Estratègies d’activació d’espais buits.

Nou comentari