L’Ajuntament de Terrassa treballa des de la passada tardor per reduir l’afectació de la galeruca de l’om (Xanthogaleruca luteola) a diferents punts de la ciutat amb diverses actuacions dirigides al control de la plaga. Des del mes de març i fins a finals de primavera, s’han contractat els serveis d’una especialista en el control d’aquesta plaga que treballa a diversos municipis de la comarca i, per tant, té una visió molt àmplia de com està evolucionant l’arribada de l’escarbat de l’om al nostre territori.

Durant les primeres setmanes, s’han dut a terme tasques d’inspecció amb l’objectiu de detectar de manera prematura l’aparició de la primera generació de la plaga. Així, és possible iniciar les primeres intervencions durant el primer punt del cicle evolutiu de la plaga, tenint en compte la localització dels arbres i les condicions meteorològiques del moment. El regidor Manteniment urbà, Parc i Jardins i Obres públiques, Raúl Ibáñez, ha explicat que “volem avançar-nos, combatre la plaga des de la primera generació i frenar així la seva expansió. Tant a Terrassa com a molts d’altres municipis de tot l’Estat, s’ha detectat un increment de l’escarbat de l’om i una major virulència de la plaga, per això volem actuar amb prevenció».

Com a qualsevol plaga, la seva gestió i tractament queda regulat per a la normativa europea sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris (essent la transposició de la directiva europea a l’ordenament espanyol el Real Decret 1311/2012). Aquesta normativa, per tal de vetllar per la salut de les persones i també evitar l’extermini d’altres insectes que són beneficiosos, restringeix al màxim possible la utilització de productes de síntesi química per combatre aquests tipus de plaga en parcs i jardins urbans.

Tractamnts per acabar amb la galeruca de l'om
La galeruca de l’om | Cedida

Actuació puntual amb productes químics

Per aquest motiu, l’Ajuntament realitza diversos tractaments alternatius des d’inicis d’any com el reg amb aigua a pressió, una mesura que per acció mecànica debilita a l’insecte dificultant-li el seu cicle de desenvolupament. També es duu a terme un tractament químic polvoritzat, amb què s’ha tractat el pugó o d’altra banda, s’ha fet un adob foliar per millorar les condicions de l’arbre i per tant de resposta d’aquest davant la plaga.

Les intervencions es realitzen després de fer valoracions setmanals i enguany, l’Ajuntament d’acord a la normativa esmentada i havent efectuat els darrers dos anys totes les tasques contemplades per al control amb la ‘lluita integrada’ contempla poder actuar puntualment amb productes químics per erradicar la primera generació de l’insecte en el cas que sigui necessari. Com marca la regulació europea, aquesta mesura sempre s’haurà d’aplicar com a últim recurs, haurà de ser justificada i haurà de comptar amb l’aprovació de l’assessor/a fitosanitàri/a. A la vegada, els tractaments químics intentaran estar coordinats en la mesura del possible amb altres entitats locals per a garantir-ne encara més la seva efectivitat, ja que els darrers dos anys es va detectar l’entrada de l’insecte per diferents punts de la ciutat, en concret de l’extraradi.

Com és habitual, l’Ajuntament comunicarà de manera periòdica els tractaments que es duen a terme amb productes químics en aquesta web, especialment per avisar les persones amb sensibilitat química central i minorar les possibles conseqüències per la salut.

Nou comentari