Terrassa, primera ciutat de Catalunya a aplicar un protocol d’intervenció en maltractaments a la infància amb tots els actors implicats

Terrassa, primera ciutat de Catalunya a aplicar un protocol d’intervenció en maltractaments a la infància amb tots els actors implicats | A.T.

Terrassa ha esdevingut avui la primera ciutat de Catalunya a aplicar un protocol local d’intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments a la infància i l’adolescència amb la implicació de tots els actors que tenen responsabilitat en l’atenció a la infància i l’adolescència i segons els criteris marcats per la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Des d’avui el protocol s’aplicarà en fase de proves i a partir de l’abril es preveu que estigui implantat definitivament. El protocol i l’estructura organitzativa que se’n deriva s’ha presentat avui als professionals que l’hauran d’aplicar des dels seus respectius serveis i institucions (diversos serveis municipals i departaments de la Generalitat, cossos de seguretat, sector sanitari, etc).

A l’acte han participat l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; i representants de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Diputació de Barcelona, Mossos d’Esquadra, MútuaTerrassa i Consorci Sanitari de Terrassa. El protocol estableix els circuits de comunicació, prioritats d’actuació, repartiment de tasques, criteris d’actuació i tot el que afecti al treball en xarxa entre les diferents parts implicades quan es detecti maltractament o risc de maltractament en infants i adolescents a la ciutat, amb la finalitat de millorar el servei i protegir millor als menors. El document es va acabar d’elaborar el passat mes de març i des d’aleshores els diferents agents implicats han treballat en la designació i formació de professionals de referència per a cada servei actuant, i en la creació d’una estructura organitzativa.

Així, s’ha creat una comissió d’estudi dels casos, una altra responsable de la comunicació interna i una altra de la millora i actualització permanent del protocol, per anar adaptant-lo als canvis legals que es puguin donar en el futur, incorporar nous recursos que puguin aparèixer, etc. La redacció d’aquest protocol és una iniciativa de la Taula Tècnica d’Infància de Terrassa, un òrgan creat el 2014 previst per la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Terrassa va ser una de les tres primeres ciutats de Catalunya a constituir aquesta taula, creada com a eina de treball en xarxa per a la prevenció, la detecció i l’atenció a la infància, especialment pel que fa als casos de risc. La primera iniciativa de la Taula va ser l’elaboració d’un protocol local, en considerar que el protocol comarcal existent no s’adaptava prou a les particularitats locals de Terrassa.

El nou protocol s’ha desenvolupat a partir del treball de la Taula, amb la implicació de tots els actors, generant entre les parts complicitats i confiança, que seran fonamentals per aplicar-lo. La Taula es planteja també com a següents objectius implicar les entitats de lleure i altres agents en la detecció dels maltractaments i estudiar eines de prevenció dels maltractaments.

Nou comentari