Tall de trànsit a un tram del carrer de Sant Cosme per treballs de millora del clavegueram

Dia: dimarts, 24 de setembre

Hora: de 9.15 a 14 h.

Lloc: carrer de Sant Cosme, entre els carrers de la Mare de Déu de la Llum i de Santa Marta.

Actuació: tall de trànsit al carrer de Sant Cosme, en el tram comprès entre els¡ carrers de la Mare de Déu de la Llum i de Santa Marta, per treballs de millora del clavegueram.

Nou comentari