Tall total de trànsit al carrer de la Rasa per treballs d’esporga de l’arbrat urbà diumenge

Dia: diumenge, 3 de febrer.

Horari: de 8 a 14 h.

Lloc: carrer de la Rasa, entre el Raval de Montserrat i el carrer del Camí Fondo.

Actuació: tall de trànsit al carrer de la Rasa, en el tram comprés entre el Raval de

Montserrat i el carrer del Camí Fondo, per treballs d’esporga de l’arbrat urbà. Es

permetrà l’accés dels veïns i les veïnes als seus pàrquings.

Nou comentari