Dia: de dimarts, dia 1, a dimecres, 2 d’octubre.

Hora: de 9.15 h a 14 h.

Lloc: carrer del Concili Egarenc, en el tram comprés entre el carrer del Pintor Fortuny i la carretera de Martorell.

Actuació: tall de trànsit al carrer del Concili Egarenc, en el tram comprès entre el carrer del Pintor Fortuny i la carretera de Martorell, per treballs de millora del paviment asfàltic. El trànsit a la carretera de Martorell no es veurà afectat. Es donarà accés al veïnat als seus guals. El tall no afecta l’itinerari de cap línia d’autobús.

Nou comentari