El Museu de Terrassa, a través del programa de conservació i restauració de la Xarxa de Museus Locals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, ha endegat una intervenció de restauració sobre una part de les pintures murals de la Casa Alegre de Sagrera.

Les pintures que s’intervenen formen part de la decoració original de la casa, daten de l’any 1913, i són obra de l’artista Pere Viver (Terrassa, 1873-1917). Es tracta de sis plafons de pintura a l’oli adherits directament sobre el mur que estan situats al sector est del saló principal de la casa.

Durant tot el mes d’abril i principis de maig està prevista la darrera fase de restauració d’aquests plafons. Aquesta intervenció s’ha programat en tres fases diferents: una primera (març de 2016) en la que es dugué a terme l’estudi organolèptic, la documentació gràfica, les proves de solubilitat i la fixació dels aixecaments més importants, així com la restauració del plafó que tenia un risc més alt de despreniment de capa pictòrica; una segona fase (març/abril 2017) on es va dur a terme la restauració complerta dels dos plafons que presentaven més problemàtiques –esquerdes del mur que havien afectat l’estabilitat de la pintura i que en alguns casos havien provocat la ruptura de les fibres de la tela, clivelles i aixecaments importants de la capa pictòrica, així com petites pèrdues i brutícia generalitzada–.

En aquesta tercera i última fase, es preveu la restauració dels tres plafons restants. L’equip de treball està format per una tècnica del Laboratori de Conservació i Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural, una restauradora contractada i alumnes en pràctiques del Grau de Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts i de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Nou comentari