El passat diumenge 3 d’octubre vàrem organitzar la Caminada dels Pelegrins de Terrassa.

Alhora és feia la presentació del Grup de Recreació històrica jacobea “Els Pelegrins de Terrassa”.

La ruta jacobea terrassenca de 5,5 km, va tenir la sortida a l’ermita de Sant Jaume del Pla del Bonaire i finalització al peu de l’escultura “La Porta de Terrassa al Camí de Sant Jaume”. Van participar-hi 21 persones amb indumentària jacobea i més de 40 acompanyats.

Itinerari: Capella de Sant Jaume del Pla del Bonaire, carrer de Can Carbonell, carretera de
Matadepera, placeta de la Creu, carrer Major de Sant Pere, plaça del Rector Homs, Pont de Sant Pere,
carrer de la Creu Gran, Creu Gran, carrer Nou de Sant Pere, placeta de Saragossa, carrer de Sant Pere,
carrer dels Gavatxons, plaça Vella, carrer el Portal Cremat, plaça de la Torre del Palau, raval de Montserrat,
carrer del Peix, carrer del Pare Llaurador, carrer de Sant Marc i carrer del Doctor Fleming – Escultura “La
Porta de Terrassa al Camí de Sant Jaume”.

Aquesta activitat va ser programada inicialment el 25 de juliol per celebrar la festivitat de Sant Jaume. És
va haver d’ajornar per motius de força major.

Amics del Camí de Sant Jaume, de Terrassa va ser fundada el 25 de novembre de 2006. Tal i    com recullen els nostres estatuts els fins de l’associació són:

Vetllar per la recuperació, conservació, protecció i difusió de la xarxa de camins anomenats  CAMINS DE SANT JAUME, principalment els que transiten per Catalunya, i també per la resta de        l’Estat Espanyol i d’Europa. Així com l’ajuda i suport als pelegrins que recorren aquestes rutes.

Estudiar, investigar i publicar treballs històrics i culturals dels CAMINS DE SAN JAUME i el seu entorn.

La promoció de qualsevol tipus d’activitats culturals, conferències, congressos, excursions, viatges i peregrinacions relatives als CAMINS DE SANT JAUME.

Informar, col.laborar, assessorar i donar suport a institucions locals o supralocals, entitats, organismes i ciutadans i ciutadanes en matèria de conservació, protecció, defensa i promoció respectuosa del patrimoni històric, cultural i natural dels CAMINS DE SANT JAUME.

Acondicionament de refugis i albergs de pelegrins, sigui com associació o en col.laboració amb altres entitats, organismes o institucions.

I en general, desenvolupar activitats favorables a la conservació de la natura i el patrimoni històrico-cultural i d’altres que, en l’àmbit de la cultura i la pau, acordi l’Assemblea General.

Nou comentari