L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa una nova mesura per millorar la recollida dels residus orgànics: canviarà les tapes de 99 contenidors d’orgànica de la ciutat per altres tapes amb una boca més petita, amb l’objectiu que només s’aboquin aquest tipus de deixalles al contenidor marró. La substitució es farà durant aquest mes a contenidors situats en la part est de la ciutat, i si els resultats són bons, es valorarà aplicar la mesura a la resta de contenidors d’orgànica de recollida lateral de la ciutat. L’objectiu és que els terrassencs i terrassenques llencin al contenidor orgànic els residus exactes, sense abocar-hi res impropi.

Les bosses domèstiques per a la brossa orgànica habitualment tenen una capacitat de menys de 30 litres i són petites, perquè estan pensades per llençar-les amb més freqüència, ja que els residus orgànics són fàcilment degradables i, per tant, de seguida desprenen males olors. La boca de les noves tapes s’adapta a aquesta mida de bossa de manera que fàcilment es podrà dipositar al contenidor marró, però alhora dificultarà dipositar residus impropis.

Arran d’un estudi encarregat per l’Ajuntament, s’ha constatat que en els contenidors marrons s’aboquen molts residus no orgànics que haurien d’anar a altres contenidors. Aquestes restes impròpies s’han anat incrementat fins el 17%, quan no haurien de superar el 10% i això indica que la qualitat del que es recicla no és l’adequada. La quantitat de residus que s’aboquen al contenidor marró tampoc arriba a les quantitats desitjades: L’any 2020 es van recollir a Terrassa més de 8.500 tones de matèria orgànica, una xifra que representa el 10,21% del total dels residus generats, però que encara està lluny de l’objectiu del 38%. És per això que els nous canvis i mesures se centren en la fracció orgànica i les restes de menjar.

Aquest canvi de tapes als contenidors entra dins d’una sèrie de noves actuacions per millorar la recollida orgànica dels residus, així com millorar la qualitat i la quantitat de la separació en origen dels residus per tal d’arribar a les fites de reciclatge que marca la Unió Europea i el Pla de Prevenció i gestió de residus de la ciutat, i que ha d’arribar a ser del 65% dels residus que es generen al 2035. Actualment, a la ciutat la selectiva està al 35%.

Aquesta mesura anirà acompanyada d’una campanya divulgativa a peu de carrer i per xarxes socials per tal d’informar els terrassencs i terrassenques de la importància de separar en origen aquesta fracció. La campanya també va acompanyada de material informatiu de suport per fomentar la conscienciació ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva i d’incorporar un canvi d’hàbits com, per exemple, dipositar a diari la bossa d’orgànica al contenidor marró, evitar el malbaratament alimentari, fer cuina de reaprofitament, autocompostatge i comprar de manera responsable.

Nou comentari