Nou mapa de recursos per fer front les violències masclistes al Vallès

Recull tots aquells serveis, que d’una manera més o menys directa, intervenen o poden fer-ho

Ja es pot consultar el nou Mapa de recursos comarcal per l’abordatge de les violències masclistes que recull tots aquells serveis, que d’una manera més o menys directa, intervenen o poden fer-ho en l’àmbit de les violències masclistes. Aquesta setmana s’ha presentat a les persones membres de la Comissió tècnica comarcal de la Xarxa per a l’abordatge de les violències masclistes del Vallès Occidental.

Aquest projecte és el resultat d’un temps de recull i sistematització de dades que s’ha treballat amb els professionals dels diferents serveis implicats directament en l’àmbit d’atenció a les dones i els seus fills i filles, com són els serveis de l’àmbit social, els de l’àmbit sanitari, els de l’àmbit judicial i els cossos de seguretat. El mapa està organitzat a través de la web. A través d’aquesta es pot fer la cerca per el municipi on es troba el recurs o pel tipus de recurs que ens interessa. Disposa, a més, d’un apartat de notícies per tal de compartir aquells aspectes rellevants a l’àmbit i alhora documents de treball que poder ser d’interès per als municipis com protocols propis.

La proposta recull també un accés restringit per al personal tècnic per tal que puguin tenir a l’abast unes dades més properes, com poder ser els correus electrònic personals o els telèfons mòbils d’accés directe, per a facilitar les derivacions i informacions directes que es puguin requerir en la tasca d’atenció a les violències masclistes.

Nou comentari