MónTerrassa
Música per a tots els infants de Terrassa

L’Associació de Famílies dels Alumnes de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Terrassa defensem que la música estigui a l’abast de tothom.

Amb l’educació dels nostres fills no s’hi juga, tan important és l’educació escolar, d’assignatures o matèries importants i necessàries per poder cursar després una carrera universitària o una formació professional, com la formació artística: dansa, música, arts plàstiques, etc. És ben sabut que la música ajuda al desenvolupament de l’intel·lecte, fomenta la imaginació i la creativitat, puja l’autoestima i millora la concentració i la capacitat d’atenció, ajuda a controlar l’estrès i a socialitzar-se i fa créixer els nostres fills.

Les elevades quotes per rebre aquesta educació han estat motiu de confrontació amb l’Ajuntament de Terrassa.

Fins al curs 2021-22 el sistema de tarifació es basava en quotes fixes, amb descomptes segons el nombre de fills matriculats fins al 65% i en el cas de famílies amb situacions econòmiques precàries o complexes rebien ajuts socials que cobrien el 100% de les quotes.

El novembre del 2021, els Serveis d’Educació ens van informar de la voluntat d’aplicar un nou sistema, la Tarifació Social, amb l’eslògan de pagar una quota segons la renda familiar i tipologia de família, i com el mateix nom indica, beneficiaria a tota la comunitat d’alumnes, però el fet és que ha estat una pujada de quotes encoberta i una vulneració de drets i igualtat d’oportunitats. Un model aplicat a correcuita i sense un estudi econòmic que el justifiqui, fixant les elevades quotes existents en un tram mig i patint el 70% dels alumnes un augment de l’import del 5 al 17,5%. Situació empitjorada  per la formalització de la matrícula dels alumnes sense saber l’import final del cost del servei; el que ha suposat la baixa de numerables alumnes a partir del mes d’octubre, quan s’ha fet efectiu el primer rebut d’aquest curs, per no poder assumir-ho econòmicament, així com, la gran quantitat d’alumnes que ja descarten d’entrada aquesta formació per l’elevat preu.

Actualment, al centre i agafant el tram 7, on es situen moltes famílies amb dos fills, un infant que entra al grup d’iniciació i cursa 2 hores llenguatge musical a la setmana paga a raó de 34,31 € (total curs 274,48 €). El mateix infant, als cursos 1r i 2n passarà a pagar 179,35 € per 85 minuts més: 45 minuts de cant coral en grup i 40 minuts d’instrument en classe individual (total curs 1.434,80 €), i a 3r i 4t passarà a pagar 190,34 € per augmentar 15 minuts el cant coral i 1 hora o 1h i 30 minuts de conjunt instrumental, només per a alguns instruments, activitat grupal opcional (total curs 1.522,72 €).

Un infant al tram 9 paga en l’actualitat 304,96 € pel curs d’iniciació, 1.594,24 € per 1r i 2n i 1.691,92 € per 3r i 4t.

Des del novembre del 2021, hem mantingut reunions, hem exposat la situació al Ple Municipal, vam presentar al·legacions a l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora, desestimades per l’Ajuntament i amb la resolució d’obrir un contenciós administratiu en cas de disconformitat. Finalment, vam obrir un Greuge a la Sindicatura de Terrassa, que es va resoldre a favor nostre, però donant un vot de confiança a Educació amb el compromís de la revisió de la Tarifació Social imposada aquest curs… i amb tot això, poca cosa hem aconseguit. Demanem unes quotes assequibles, pròpies d’un servei municipal. Que el preu no sigui un condicionant. Sabem que els estudis musicals suposen un esforç, tant per l’alumne com per la família i és injustificable que l’elevat import sigui el motiu principal d’abandonament o la no iniciació d’aquests estudis.

Ens sentim desemparats, no escoltats i percebem poca empatia per part dels Serveis d’Educació, i hem de trobar ja una solució a aquest problema endèmic. 

Sigui del color que sigui el Consistori, ha d’apostar per l’EDUCACIÓ, amb majúscules, que és la base per construir el futur; l’Ajuntament ha d’assumir aquest compromís i no ens pot “passar la patata calenta” a les famílies, prou esforç fem en poder tirar endavant amb els desorbitats preus de l’alimentació i serveis, sous precaris, pujada dels tipus d’interès, etc. Els ciutadans paguem impostos per rebre uns serveis de qualitat a canvi i el dret a rebre una educació musical és inqüestionable.

L’aposta de l’Ajuntament passa per “carregar-se” l’Escola Municipal de Música en benefici de l’oferta privada de la ciutat i amb l’argument de “qui vulgui estudis musicals que se’ls pagui”. Ens preguntem si aquesta és la línia a seguir pel nostre Ajuntament.

L’Ajuntament es va comprometre a revisar el model de Tarifació Social, sense notícies avui dia i amb les matrícules pel pròxim curs “a tocar” (endarrerides excepcionalment aquest curs del mes de març a l’abril) ens veiem obligats a “elevar” el Greuge a la Sindicatura de Catalunya, ja que ens han informat que disposen d’un departament especialitzat en la defensa dels drets dels infants, drets que tenim molt clar que són vulnerats en aquest cas.

Ens reiterem que, pel sol fet que alguna família, i només una, ja s’ha hagut de donar de baixa per no poder assumir el cost, el tracte de l’Ajuntament ja és discriminatori i es demostra que tan sols és una pujada encoberta de taxes amb la finalitat de recaptar més diners o senzillament que una part de les famílies paguin pel tracte preferent d’unes altres, quan entenem que del cost econòmic el responsable és el Consistori. Que les famílies, siguin del tram que siguin, ja fan un esforç molt gran per tal que els fills o filles puguin fer aquests estudis. La nova Tarifació Social és una decisió política estratègica davant de les pròximes eleccions municipals el maig de 2023, aprovat a correcuita i sense cap estudi econòmic o estudi de viabilitat que ho justifiqui i amb la utilització de la paraula Social enganyosa, ja que no beneficia a tot el col·lectiu d’alumnes per igual i a més va en contra dels drets dels infants i del principi de “Valor superior de l’Infant” que marca la convenció internacional dels Drets dels Infants.

Per altra banda, ens hem fixat en el model de la Tarifació Social de la nostra ciutat veïna, Sabadell, ciutat de mida i recursos semblants a Terrassa. 

Amb un topall d’ingressos bruts de 50.000 amb el que es basa el seu model, inferior al 50% dels 119.515,95 € i amb un model més equitatiu i proporcional entre els trams. I una diferència de preus d’un 30% més barats respecte al de Terrassa. En resum, ens veiem obligats a recórrer a la Llei de Transparència, perquè es demostri “d’on surten” aquestes xifres tan elevades, ja que havent-ho demanat reiteradament a l’Ajuntament, abans de l’aprovació de l’ordenança que ho regula, sense rebre, el dia d’avui, cap document que ho acrediti.

Estem decebuts, pel fet que en el Ple Municipal cap formació política ens va recolzar per poder obtenir una rebaixa de quotes i ens preocupa que la música i la institució, l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Terrassa amb més de cent anys d’història i prestigi, es menyspreï i es menystingui d’aquesta manera.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa