Durant el dimecres 9 de setembre, la Policia Municipal va sancionar vint-i-set persones per no dur la mascareta posada. Moltes d’aquestes persones es trobaven consumint alcohol a la via pública i van presentar una actitud de manca de respecte a l’autoritat, fets pels quals també van ser denunciades.

Nou comentari