MónTerrassa
Més autobusos i més aparcament a la residència Mossèn Homs de Terrassa

En el ple telemàtic d’abril es va llegir una declaració de la junta de portaveus que té per objectiu millorar el transport i l’esài dedicat a l’aparcament de la residència Mossèn Homs de Terrassa.

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA MILLORA DEL TRANSPORT I APARCAMENT A LA RESIDENCIA PÚBLICA DE MOSSÈN HOMS (aprovat per unanimitat?

Exposició de motius

Hi ha un dèficit a l’àmbit de l’atenció a la dependència hi en concret en el nombre de places de residencies públiques a la nostra ciutat en relació a persones amb un grau elevat de dependència. Fa anys que partits polítics i entitats de caire social, pensions, sanitat, associacions veïnals i la comissió de residències, s’han manifestat reclamant la construcció de nous centres residencials (a Sant Pere Nord i Ca n’Anglada) i la reobertura de les plantes tancades a la residencia de Mossèn Homs.

Al projecte de pressupost per a l’any 2020 de la Generalitat de Catalunya s’ha consignat una partida de 667.000 euros per a la remodelació i adaptació d’una planta a Mossèn Homs que donarà servei a 24 nous residents. Confiem en l’aprovació d’aquesta partida que compte amb el suport inicial de tots els grups del Parlament de Catalunya.

Estem convençuts que la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que te com un dels seus objectius atendre i promoure el benestar de les persones grans per facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats i la seva integració, dotarà dels mitjans materials i de personal necessaris per tal de donar el servei una vegada finalitzades les obres. Val a dir que la millora de les instal·lacions tindrà un impacte en la mobilitat del transport públic com privat.

Actualment hi ha una línia d’autobús urbà que arriba a Mossèn Homs en un horari restringit, i un pàrquing amb un alt grau d’ocupació segons l’horari. Tenint en compte que hi ha un compromís per ampliar el nombre de places al màxim, és moment de fer una planificació amb temps suficient sobre les necessitats tant de transport públic com d’accés i aparcament dels particulars, familiars i treballadors usuaris del pàrquing.

Per tot plegat proposem els següents ACORDS

PRIMER.

– Instar a l’Ajuntament de Terrassa a estudiar i planificar les accions necessàries per ampliar el servei d’autobús urbà a Mossèn Homs en la mesura que s’ampliïn les places de gent gran per atendre la nova demanda de mobilitat de nous treballadors i familiars de residents.

SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a estudiar i planificar les accions necessàries per ampliar el pàrquing públic a Mossèn Homs en la mesura que s’ampliïn les places de gent gran per atendre la nova demanda, de manera preferent per a persones amb mobilitat reduïda.

TERCER. Donar coneixement d’aquest acord a la Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa, Moviment per unes Pensions Dignes Terrassa, Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa, Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Terrassa-Marea Blanca, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Nou comentari

Comparteix