MónTerrassa
1.000 establiments de Terrassa rebran la visita d’un inspector de residus

Prop de 1.000 establiments de Terrassa rebran pròximament la visita d’un inspector de residus. Forma part d’una nova campanya informativa que l’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa per tal de millorar la recollida selectiva de residus en establiments d’hostaleria, restauració i cafeteries repartits per tota la ciutat.

L’acció pretén que els negocis siguin conscients i sensibles a la importància de fer una correcte selecció dels residus en origen, i així “contribuir a augmentar els índexs de reciclatge en aquests establiments comercials”. Informar sobre quins tipus de deixalles van a cada fracció, per així reduir la presència d’impropis en els contenidors i vetllar perquè es compleixi correctament l’ordenança reguladora de residus són els principals objectius.

Una segona visita de comprovació

Des del passat mes de maig, els equips d’inspecció visiten un total de 1.180 establiments, fent tasques informatives i d’assessorament. A més, comproven que els locals disposin d’espai suficient per emmagatzemar els residus, i també observen si es recicla correctament les deixalles que generen. En el cas de l’orgànica, s’identifica la presència d’impropis i s’explica a quin contenidor han de dipositar els residus que no corresponen en aquesta fracció.

Des del govern municipal anuncien que l’actuació no quedarà aquí, ja que al cap d’uns mesos hi haurà una segona visita per fer una comprovació que s’han corregit les mancances detectades. Paral·lelament, l’equip d’inspecció continuarà amb la seva tasca de contenció per reduir els comportaments incívics, com deixar les bosses o altres residus a la via pública, i fer que cada fracció vagi al contenidor corresponent.

Major reciclatge d’orgànica el 2021

L’any 2021 la recollida de matèria orgànica va augmentar un 12,7% i va ser l’única fracció que va incrementar els índexs de recollida selectiva. Tot i això, encara està molt lluny del percentatge que s’hauria de recollir, que és un 38% segons bossa tipus. L’any passat, la presència d’impropis va ser del 16%, tot i que s’ha reduït un 0,8.% respecte a l’any 2020, però és un percentatge que està molt distanciat del 10% que marca l’actual Pla de Prevenció i de Gestió dels Residus Municipals 2018-2030. A hores d’ara, molts residus de matèria orgànica van a parar, directament, al contenidor de resta.

Aquesta circumstància representa una despesa econòmica important per l’Ajuntament perquè penalitza, ja que aquests residus que s’envien al Centre de Tractament de Residus del Vallès (CTRV) tenen uns costos extres associats, que superen els 5.000.000 d’euros anuals. A més de contribuir a la contaminació ambiental per l’augment de les emissions de gasos CO 2 eq.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa