Aula

Aula | UPC

El proper dia 14 de setembre l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya·Barcelona Tech (UPC) iniciarà nou curs marcat novament per la COVID-19. En aquesta data, però, el gruix dels estudiants dels 10 graus que imparteix el Centre començaran les classes de teoria en modalitat remota (no presencial) i les pràctiques als laboratoris de manera presencial. Tanmateix, els prop de 600 estudiants de nou accés a grau (1er curs) començaran el curs el dia 28 de setembre i faran totes les classes de manera presencial a les aules i laboratoris de l’Escola (teoria i pràctiques presencials). Pel que fa als estudiants dels 9 màsters de l’Escola, iniciaran el curs el dia 21 de setembre de manera presencial durant la primera setmana, passant a sessions de teoria en remot i pràctiques presencials en la resta del curs. Les avaluacions seran totes presencials.

Dels tres escenaris possibles de model docent previstos per a l’inici del nou curs 2020-2021 en funció de la situació de la pandèmia, la direcció de l’ESEIAAT de la UPC ha optat per aplicar de manera revisada l’anomenat Escenari A. Tal i com explica el director de l’Escola, Xavier Roca, “Tothom és conscient de l’evolució de la pandèmia que es troba en una situació de risc de rebrot alt o molt alt a gairebé tot Catalunya, una situació molt més complicada que a començaments de l’estiu. Aquesta realitat ens ha portat a reflexionar i concloure que cal adaptar el Model Docent per tal de rebaixar el grau de presencialitat global a l’Escola.”

L’escenari A modificat de presencialitat limitada te com a objectius contribuir a minimitzar el risc global de tancament del Centre; reduir la presencialitat d’estudiantat a l’Escola a un 25%; extremar les mesures de seguretat, implementant en el més curt termini els protocols UPC; prioritzar la presencialitat associada a les pràctiques de laboratori, que és un element docent de gran valor afegit de l’ESEIAAT; mantenir les avaluacions presencials i finalment, prestar una especial atenció a l’estudiantat de nou accés.

Aquest model docent s’aplicarà després de recollir i analitzar la informació subministrada durant els últims dies per diferents institucions, des del Ministerio de Universidades a la Generalitat de Catalunya i la mateixa UPC, i del consens i les propostes de diferents col·lectius de l’Escola, com ara coordinadors i coordinadores de titulacions, Delegació d’Estudiants o representants departamentals, i aprovada per consens a la Comissió Permanent de l’ESEIAAT amb la presència de tots els Departaments i dels i de les Caps d’Àrea de la Unitat Transversal de Gestió (UTG).

A la docència del dia a dia, els objectius marcats a l’escenari A modificat es concreten de la següent manera:

Estudiants de tots els graus

El gruix de la totalitat de l’estudiantat dels graus en enginyeria de l’ESEIAAT iniciarà el curs el proper dia 14 de setembre. Les seves classe pràctiques es realitzaran de manera presencial als laboratoris amb grups d’un màxim de 20 estudiants. Pel que fa a les assignatures teòriques i classes de problemes, la docència serà remota respectant sempre els horaris

Estudiants de nou accés de tots els graus

Tots els estudiants de nou accés dels 10 graus que imparteix l’ESEIAAT assistiran iniciaran el curs el 28 de setembre de manera presencial en aules de gran capacitat, extremant les mesures de seguretat segons els protocols de la UPC. Algunes assignatures dels primers cursos que en situacions de normalitat concentraven la docència a les sales informàtiques s’impartiran online tot respectant els mateixos horaris

Estudiants de tots els Màsters

Els estudiants de Màster de l’ESEIAAT iniciaran el curs el dia 21 de setembre. La primera setmana assistiran de manera presencial a totes les assignatures per facilitar l’acollida als estudiants de nou accés. Durant la resta del curs les pràctiques als laboratoris seran presencials i les assignatures teòriques i de problemes s’impartiran de manera remota. Els màster amb menys de 20 estudiats cursaran totes les assignatures de manera presencial

Com a pauta general per tots els estudiants, les avaluacions seran presencials, excepte aquells que habitualment ja estiguin definits com no presencials a les assignatures.

La direcció del centre, a més, afegeix unes consideracions addicionals, com ara garantir la fluïdesa de la comunicació amb l’estudiantat de manera preferent al campus virtual ATENEA; minimitzar l’ús de les aules informàtiques; compatibilitzar la docència presencial i la no presencial quan siguin consecutives; extremar les precaucions als passadissos i zones comuns, flexibilitzar la presencialitat o no presencialitat en determinats casos amb el vist i plau de la direcció, facilitar el seguiment del curs a estudiants que hagin d’estar confinats o habilitar la franja horària dels dimecres entre les 12h i les 16h per recuperar sessions en cas de quarantenes.

Amb tot, el director de l’ESEIAAT Xavier Roca aconsella “aplicar sobre tot empatia i paciència, tal i com vàrem fer tots els col·lectius de la comunitat universitària el quadrimestre passat. I és que aquesta no és la situació en la qual voldríem estar en un començament de curs però és la que tenim ara mateix. Som conscients que encara queden detalls per acabar de polir i que segurament apareixeran situacions imprevistes. Per aquest motiu, ara més que mai, és vital romandre pendents de les comunicacions que des de l’Escola anirem fent quan sigui necessari. Aniran apareixent altres indicacions que marcaran el nostre dia a dia amb el propòsit d’aconseguir que l’Escola sigui un lloc el més segur possible. Igual que el curs anterior, ens en sortirem i ho farem millor, perquè ara, tant el professorat, com l’estudiantat i el personal d’administració i serveis comptem amb l’experiència i un treball previ de planificació en funció dels escenaris previsibles.” conclou el director de l’ESEIAAT

Nou comentari