L’avís preventiu per intrusió de pols africana quedarà desactivat avui dissabte. La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), del Departament de Territori i Sostenibilitat, preveu que la intrusió de pols africana es retiri durant les properes hores.

De fet, els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) estan disminuint a totes les estacions de XVPCA i actualment estan per sota dels valors límit. La previsió a 24 hores dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics indica que els nivells de partícules PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.

Avís a la conurbació de Barcelona

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va emetre el passat dimecres un avís preventiu de contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona, zona on la concentració d’aquest contaminant és més elevada.

El motiu d’aquest augment de partícules va ser una intrusió de pols africana des del dia 23 d’octubre. El seguiment de l’evolució de l’avís s’ha realitzat diàriament amb la informació que proporcionen els models de dispersió de contaminants a 24 hores.

Nivells moderats amb tendència a augmentar

Un avís preventiu és la fase prèvia a una possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per intentar evitar un episodi ambiental. És per això que s’informa la població que els nivells de contaminació són moderadament elevats, perquè en prengui consciència i pugui emprendre actuacions individuals per reduir-la, com utilitzar el transport públic o la bicicleta. També s’informen les administracions i les indústries perquè activin els protocols prèviament consensuats per a aquestes situacions.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic efectua una vigilància i un seguiment exhaustiu de la qualitat de l’aire, en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya, per conèixer l’estat de l’atmosfera i realitzar les previsions.

Nou comentari