MónTerrassa
La Generalitat habilita Mina com a entitat col·laboradora

El Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa ha estat habilitat com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió d’abocaments (LA-AIG) per als camps d’actuació LAR i LAE-A en matèria d’aigües residuals.

Aquesta distinció, en adaptació als nous requeriments del Departament de Territori i Sostenibilitat i segons el Decret 60/2015, és atorgat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a través de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya. El reconeixement com a entitat col·laboradora permet mantenir els camps d’actuació i continuar treballant en la caracterització de tot tipus de mostres procedents de controls d’abocaments industrials o específics de procés.

Tanmateix, es seguiran fent els controls d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), tant biològiques com fisicoquímiques. Amb aquesta capacitació queda actualitzat el reconeixement com a Establiment Tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua vigent fins ara.

Nou comentari

Comparteix