La situació de pandèmia ha provocat que hi hagi professionals dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de Salut que han passat a treballar a altres centres i dispositius on és necessari un reforç, donada la pressió assistencial, com són els Serveis d’Urgències, Hospitalització i assistència a residències. A començaments d’abril tots els CAP de la ciutat van reorganitzar el seu funcionament. De forma gradual van tornant al seu funcionament habitual, però atès que la situación encara no està normalitzada, cal recordar, però, que les visites als CAP queden restringides a les situacions urgents i no ajornables, i que cal trucar-hi abans d’anar-hi.

Els horaris d’agost dels CAPs són aquests:

​Terrassa Est: 8 a 14.30 h

Terrassa Nord: 8 a 14.30 h

Sant Llàtzer: 8 a 20 h

Terrassa Sud: 8 a 15 h

Terrassa Oest: 8 a 20 h

Rambla: 8 a 20 h

Antoni Creus: 8 a 15 h

Actualment, el funcionament dels CAP de la ciutat és el següent:

Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

Presta la seva atenció amb l’organització, funcionament i horaris habituals (és a dir, cada CAP atén la seva població de referència sigui quin sigui el motiu de consulta):

Cap Terrassa Est: De dilluns a divendres:

Atenció telefònica de 8 a 20 hores al 937848283.

Atenció presencial urgent /no ajornable: Adults i pediatria: de 8 a 20 hores.

Dissabte:

Adults: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 20 hores al CAP Terrassa Nord (937317700)

Pediatria: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 17 hores al CAP Terrassa Nord (937317700)

Diumenge i festius: Adults: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 20 hores al CAP Terrassa Nord (937317700)

Cap Terrassa Nord:

De dilluns a divendres : Atenció telefònica de 8 a 20 hores al 937317700.

Atenció presencial urgent/no ajornable: Adults i pediatria: de 8 a 20 hores.

Dissabte:

Adults: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 20 hores

Pediatria: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 17 hores

Diumenge i festius: Adults: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 20 hores

Cap Sant Llàtzer:

De dilluns a divendres: Atenció telefònica de 8 a 20 hores al 937310137.

Atenció presencial urgent/no ajornable: Adults i pediatria: de 8 a 20 hores.

Dissabte:

Adults: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 20 hores al CAP Terrassa Nord (937317700)

Pediatria: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 17 hores al CAP Terrassa Nord (937317700)

Diumenge i festius: Adults: Atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable: de 8 a 20 hores al CAP Terrassa Nord (937317700)

Mútua de Terrassa i CAP Antoni Creus (ICS)

1.- Si la urgència per a adults és per símptomes de probable COVID-19 com són: febre, tos, dolors musculars, símptomes respiratoris, etc.

CAP Rambla

De dilluns a divendres de 8h a 20h

Dissabtes, diumenges i festius de 9h a 20h

ICS:

CAP Antoni Creus

De dilluns a divendres de 8h a 20h

Dissabtes de 9 a 17h: trucar al CAP Antoni Creus de 17 h a 20 h per urgències cal anar al CAP Rambla

2.- Si la visita és per altres urgències en persones adultes:

CAP Rambla

De dilluns a divendres de 8h a 20h

Dissabtes, diumenges i festius de 9h a 20h

Cap Sud

De dilluns a divendres de 8h a 15h

Dissabtes, diumenges i festius: CAP Rambla

Cap Oest

De dilluns a divendres de 8h a 20h

Dissabtes, diumenges i festius: CAP Rambla

ICS:

CAP Antoni Creus

De dilluns a divendres de 8h a 20h

Dissabtes de 9 a 17h: trucar abnas al CAP Antoni Creus de 17h a 20h per urgències cal anar al CAP Rambla

Si la urgència és de pediatria:

Mútua:

CAP Oest

De dilluns a divendres de 8h a 20h

CAP Rambla

Dissabtes, diumenges i festius de 9h a 20h (trucar abans)

ICS:

CAP Antoni Creus

De dilluns a divendres de 8h a 20h

Dissabtes, diumenges i festius de 9h a 20h: trucar al CAP Rambla

Nou comentari