La Fiscalia General de l’Estat (FGE) ha alertat aquest dijous que els casos d’absentisme escolar que no tinguin una justificació “clara i determinant” poden motivar accions penals contra els pares o tutors del menors. En una nota de premsa del Fiscal de Sala de Menors per unificar els criteris de les fiscalies provincials, l’FGE recorda que la desatenció “voluntària, injustificada i persistent” de l’obligació de dur els nens a l’escola comportarà les “conseqüències legals derivades de l’incompliment dels deures inherents a la pàtria potestat”.

En aquest sentit recorda que l’assistència presencial a classe de l’alumnat és una obligació “ineludible” per als pares o tutors dels menors afectats. El màxim responsable estatal de la Fiscalia subratlla, a més, que els centres educatius, quan detectin casos d’inassistència “voluntària i injustificada a les aules”, seran els encarregats de comunicar a les respectives comissions locals o provincials d’absentisme aquests incompliments i de dur a terme els tràmits administratius pertinents. I en aquest sentit afegeix que els casos sense justificació “clara i determinant” de l’exempció “ni que sigui temporal” del deure d’assistència presencial “motivaran” l’actuació del Ministeri Fiscal per exercitar l’acció penal contra el pares o tutors que presumptament hagin infringit els deures inherents a la pàtria potestat en aquest àmbit.

Nou comentari