MónTerrassa
Entitats de Terrassa reclamen a l’Ajuntament crear un servei d’assistència personal

Les entitats Espai Drets i Proubarreres, juntament amb la Fundació ECOM i la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa van presentar l’any 2019 un nou grup de treball amb un objectiu clar: crear un Servei d’Assistència Personal a Terrassa. Ara, un any i mig després, i amb la pandèmia de Covid pel mig, els col·lectius han decidit fer un pas més endavant i crear un manifest en el qual es demana a l’Ajuntament de Terrassa que es tiri endavant aquest servei municipal. A més, les entitats demanen als responsables polítics de la ciutat de Terrassa, que “se sumin a l’aposta per assolir que totes les persones que ho necessitin tinguin reconeguda i assignada l’assistència personal que necessiten per millorar la seva qualitat de vida i el benestar social”.

L’Assistència Personal és el servei prestat el qual proporciona el suport necessari a una persona amb discapacitat per tal de poder dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació. És a dir, “garanteix a la persona l’exercici dels seus drets i una major igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania”.

El manifest compta d’onze punts, que són:

1. Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de les persones amb discapacitat; garantint el dret a viure i envellir dignament a casa, i a viure autònomament; i prioritzant el desenvolupament de la figura de l’Assistent Personal.

2. Crear serveis municipals d’Assistència Personal, tal i com existeix a l’Ajuntament de Barcelona i en línia amb el que marca l’Observació 5 de l’Article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides (ONU) i que és d’obligat compliment.

3. Crear una Oficina Local de Vida Independent, així com els Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal, en col·laboració amb el teixit associatiu del territori, encarregats de desenvolupar programes que facin efectiu el dret de les persones amb discapacitat a ser incloses a la comunitat i a portar una vida independent lliurement escollida.

4. Garantir la coordinació de l’administració pública local amb la Generalitat de Catalunya per tal que es desenvolupi la prestació d’Assistència Personal i els serveis municipals dins dels paràmetres de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest és un tema fonamental per tal que aquesta prestació, recollida a la llei estatal, permeti a la persona que ho requereixi tenir possibilitat reals d’Assistència Personal.

5. Vetllar per que en el desenvolupament de l’Assistència Personal les hores s’ajustin a les necessitats reals i situacions personals de les persones beneficiàries i siguin suficients per garantir el seu projecte vital. Cal crear mecanismes àgils i efectius per revisar les hores del servei als diferents moments vitals de la persona seguint els paràmetres d’ajustament raonable ja que poques persones necessitaran moltes hores i moltes persones necessitaran poques hores.

6. Facilitar fórmules administratives per l’autogestió i la contractació de l’Assistència Personal entre particulars. El sistema d’adjudicació dels serveis d’Assistència Personal ha de garantir que la decisió recaigui en la persona i no en els professionals.

7. Que existeixin requisits per les entitats homologades per fer Assistència Personal, per tal que la figura no es desvirtuï i permeti protegir a la persona amb discapacitat usuària del servei d’ingerències de tercers.

8. Reconvertir els serveis d’atenció domiciliària municipals que s’escaiguin en Serveis d’Assistència Personal, per promoure la vida independent. Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida.

9. Que en el desplegament de la figura de l’Assistent Personal, es garanteixi un preu/hora adequat per tal de fer viable el servei, tenint en compte la personalització que implica l’Assistència Personal i el preu que actualment estan rebent els Serveis d’Ajuda a Domicili (no personalitzats i per tant més econòmics).

10. Promoure els grups d’iguals per fomentar l’autonomia personal i la vida independent.

11. Impulsar la formació en vida independent en els professionals sociosanitaris i dels serveis socials per tal que acompanyin en el desplegament de la figura de l’Assistent Personal.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa