Representants de les entitats i la Síndica en la presentació del Servei d'Assistència Personal

Representants de les entitats i la Síndica en la presentació del Servei d’Assistència Personal | Lluïsa Tarrida

Les entitats Espai Drets i Proubarreres, juntament amb la Fundació ECOM i la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa han presentat aquest dimecres a la Masia Freixa un nou grup de treball amb un objectiu clar: crear un Servei d’Assistència Personal a Terrassa.

Maria José Moya, responsable de l’Àrea d’Autonomia Personal i Vida Independent de la Fundació ECOM, ha estat l’encarregada d’explicar en què consisteix el SAP, un model que ha evolucionant amb els anys i que té per objectiu “garantir l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb discapacitat”.

L’assistència personal és un recurs que permet una “mirada cap als drets de les persones” i que el diferencia de la resta de serveis que és l’usuari qui dissenya, gestiona i decideix l’ajuda en funció del que necessita, quan i com per tal de poder ser “el més autònom possible”. A més, és la persona que decideix qui vol que sigui el seu assistent personal. Moya considera que és clau per “fer una vida independent i facilitar la inclusió” que siguin les pròpies persones qui “impulsin i articulin” el servei essent un protagonista actiu, i no passiu com el que es dona habitualment.

ECOM lamenta que actualment, malgrat ser un dret reconegut, per a les persones amb discapacitat és “inviable” poder accedir a l’assistència personal. Segons un estudi realitzat per l’Ajuntament de Barcelona sobre la implantació d’aquest servei es va arribar a la conclusió que “per cada euro invertit per l’administració, hi ha 3 euros de retorn o impacte social”. A la capital catalana, 55 persones gaudeixen actualment d’aquest servei.

Lluita pels drets fonamentals

Joan Tamayo, advocat i representant d’Espai Drets, s’ha centrat en explicar la base legal en què s’emmiralla el Servei d’Assistència Personal, tot remarcant que “el respecte a la dignitat és la base fonamental del que han de ser els drets en la convivència”. “El dret el tens i si algú te’l pren has de protestar”, ha subratllat en la línia de reclamar el dret al respecte a la igualtat independentment de les nostres capacitats. “Volem sensibilitzar sobre aquest nou front comú a defensar: la figura de l’assistent personal, la qual no se li ha donat la importància adequada però que és l’única que pot fer complir el dret de les persones amb capacitats diverses”, ha sentenciat.

Al seu torn, la Síndica de Greuges Isabel Marquès ha expressat el seu paper com a “defensora dels drets humans dels terrassencs”, i en especial, “el dret a la informació”. En aquest sentit, ha recordat que la Carta Europea dels Drets Humans està aprovada i editada per l’Ajuntament en què s’estableix la defensió dels col·lectius més vulnerables. Marquès ha puntualitzat que “ja sabem que no és la seva competència muntar el Servei d’Assistència Personal però sí que ho és fer l’acompanyament a aquest ciutadà i exigir a l’administració responsable que es dugui a terme a Terrassa”.

Finalment, com a representant de Proubarreres, Joan Vila ha exposat el paper de l’entitat en reivindicar aquest Servei. “Hem de ser els primers actius en reclamar que la Carta de drets humans es respecti. És trist reivindicar un espai per tothom però encara ens trobem aquí, reclamant que la diversitat no només sigui acceptada sinó també inclosa en la comunitat”.

Les propostes

Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de les persones amb discapacitat garantint el dret a viure i envellir dignament a casa, i a viure, autònomament, i prioritzant el desenvolupament de la figura de l’assistent persona

Crear serveis municipals d’Assistència Personal, tal i com existeix a l’Ajuntament de Barcelona i en línia amb el que marca l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU i que és d’obligat compliment.

Crear una Oficina Local de Vida Independent, així com els Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal, en col·laboració amb el teixit associatiu del territori, encarregats de desenvolupar programes que facin efectiu el dret a les persones amb discapacitat a ser incloses a la comunitat i a portar una vida independent lliurament escollida.

Garantir la coordinació de l’administració local amb la Generalitat per tal que es desenvolupi la prestació d’assistència personal i els serveis municipals dins dels paràmetres de la Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat de la ONU. Aquest és un tema fonamental per tal que aquesta prestació, recollida en la llei estatal, permeti a la persona que ho requereixi tenir possibilitats reals d’assistència personal.

Nou comentari