Pilar Flotats Pina, 90 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 25-02-2018 a les 17:30h,

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 16:45 hores

Lloc de cerimònia: Parròquia de la Sagrada Família Terrassa

Inhumació: el dia 26-02-2018 a les 17:30 hores

Antonio Aguilera Lopera, 85 anys

Vetlla: sala de vetlla 7, des del dia 24-02-2018 a les 18:00 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 09:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 26-02-2018 a les 09:30 hores

Jacinto Pérez García, 73 anys

Vetlla: sala de vetlla 10, des del dia 25-02-2018 a les 09:00 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 26-02-2018 a les 10:30 hores

Fernando Viturtia Picazo, 69 anys

Vetlla: sala de vetlla 5, des del dia 25-02-2018 a les 17:00 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 10:30 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 27-02-2018 a les 10:00 hores

Elisa Ejarque Marcet, 72 anys

Vetlla: sala de vetlla 9, des del dia 25-02-2018 a les 16:30 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 11:00 hores

Lloc de cerimònia: Catedral del Sant Esperit

Inhumació: el dia 26-02-2018 a les 11:45 hores

Consol González Iglesias, 92 anys

Vetlla: sala de vetlla 8, des del dia 25-02-2018 a les 10:00 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 26-02-2018 a les 12:30 hores

Antoni De Casals Jodar, 69 anys

Vetlla: sala de vetlla 4, des del dia 25-02-2018 a les 16:00 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 15:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 26-02-2018 a les 15:30 hores

Conrad Arnau Bonvehi, 87 anys

Vetlla: sala de vetlla 6, des del dia 25-02-2018 a les 17:00 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 26-02-2018 a les 16:30 hores

Inhumació de cendres: el dia 06-03-2018 a les 11:00 hores

Manel Paniello Mitjavila, 86 anys

Vetlla: sala de vetlla 2, des del dia 25-02-2018 a les 18:00 hores

Cerimònia: el dia 26-02-2018 a les 17:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 26-02-2018 a les 17:30 hores

Ramón Martínez Gómez, 80 anys

Vetlla: sala de vetlla 3, des del dia 25-02-2018 a les 16:00 hores

Cerimònia: el dia 27-02-2018 a les 09:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 27-02-2018 a les 09:30 hores

Ursicino Gómez Gutiérrez, 74 anys

Vetlla: sala de vetlla 1, des del dia 25-02-2018 a les 18:00 hores

Cerimònia: el dia 27-02-2018 a les 09:30 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 27-02-2018 a les 10:00 hores

Inhumació de cendres: el dia 03-03-2018 a les 10:30 hores

Teresa Carmona Romero, 64 anys

Vetlla: sala de vetlla 7, des del dia 26-02-2018 a les 10:00 hores

Cerimònia: el dia 27-02-2018 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 27-02-2018 a les 10:30 hores

Neus Duran Mollà, 0 dia

Vetlla: sala de vetlla 5, des del dia 26-02-2018 a les 11:00 hores

Cerimònia: el dia 27-02-2018 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Duvan Parada Arafat, 31 anys

Vetlla: sala de vetlla 1, des del dia 25-02-2018 a les 19:30 hores

Cerimònia: el dia 04-03-2018 a les 17:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 04-03-2018 a les 17:00 hores

Nou comentari

Comparteix