María-Carmen Sánchez De Henkes, 59 anys

Cerimònia: el dia 15-06-2017 a les 09:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 15-06-2017 a les 09:30 hores

Ramón Fonollosa Ginesta, 84 anys

Vetlla: sala de vetlla 5, des del dia 14-06-2017 a les 11:00 hores

Cerimònia: el dia 15-06-2017 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 15-06-2017 a les 10:30 hores

Adriana Pérez Martín, 77 anys

Vetlla: sala de vetlla 7, des del dia 14-06-2017 a les 11:00 hores

Cerimònia: el dia 15-06-2017 a les 11:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Inhumació: el dia 15-06-2017 a les 11:30 hores

Pere Farrés Ramon, 90 anys

Vetlla: sala de vetlla 4, des del dia 14-06-2017 a les 12:00 hores

Cerimònia: el dia 15-06-2017 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 15-06-2017 a les 12:30 hores

Jordi Sanz Gutiérrez, 40 anys

Vetlla: sala de vetlla 1, des del dia 14-06-2017 a les 10:00 hores

Cremació: el dia 15-06-2017 a les 12:30 hores

Maite Mas Julià, 59 anys

Vetlla: sala de vetlla 2, des del dia 14-06-2017 a les 17:00 hores

Cerimònia: el dia 15-06-2017 a les 15:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 15-06-2017 a les 15:30 hores

Xavi Esteve Codina, 48 anys

Vetlla: sala de vetlla 8, des del dia 14-06-2017 a les 16:30 hores

Cerimònia: el dia 15-06-2017 a les 15:30 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 15-06-2017 a les 16:00 hores

Concepción Pérez López, 82 anys

Vetlla: sala de vetlla 3, des del dia 14-06-2017 a les 17:30 hores

Cerimònia: el dia 16-06-2017 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Temple Cementiri

Cremació: el dia 16-06-2017 a les 10:30 hores

Nou comentari

Comparteix