MónTerrassa
El Consell Comarcal ha inventariat 67 béns immobles en titularitat o drets d’ús
z
Seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental | CONSELL COMARCAL VALLÈS OCCIDENTAL

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat recentment l’Inventari General Consolidat de la institució a data 31 de desembre de 2018. Totes les administracions públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni. Arrel de les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes en el seu informe de 21 de juny de 2016, l’equip de govern del Consell Comarcal va impulsar i encarregar al personal del Consell Comarcal que actualitzés l’Inventari de béns i drets de manera íntegra i total. S’han inventariat 67 béns immobles en titularitat o drets d’ús.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la seva creació, es va nodrir dels béns immobles que es varen transferir amb el Decret 5/1988, de 13 de gener, de Transferències de Serveis de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona. El Consell disposa d’un patrimoni immobilitzat a quatre municipis de la comarca: Terrassa, Sant Cugat, Montcada i Reixac (també a Badalona) i a Cerdanyola del Vallès.

L’Inventari és un instrument que pot créixer o bé disminuir i per tant és un element viu i adaptable i per a la seva reorganització s’han seguit els criteris del Reglament del Patrimoni. Respecte als béns immobles i drets reals, s’ha determinat la titularitat de cada finca, la seva superfície, s’han comprovant les dades registrals i cadastrals i s’ha aportat la identificació cartogràfica de cadascuna. Respecte dels béns mobles s’ha fet també un recompte dels béns identificant-los i classificant-los atenent el Reglament de Béns de les entitats locals i en base als valors comptables de la Corporació.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa