Aquest dilluns s’ha celebrat la primera reunió de la Taula de Treball tècnica del Pla supramunicipal Millora de la Qualitat de l’Aire al Vallès Occidental. Durant la sessió s’ha presentat la metodologia, fases i calendari previst per a la redacció del Pla Supramunicipal. També s’han presentat treballs complementaris en curs per part dels organismes supramunicipals convidats a la reunió. Es preveu que el Pla pugui estar enllestit a finals de 2020 i que concreti mesures d’aplicació immediata davant la situació d’emergència climàtica.

La reunió, presidida pel conseller de Territori i Transició Ecològica, Carles Rodríguez, ha comptat amb la participació de representants tècnics dels ajuntaments del Vallès Occidental de les àrees de sostenibilitat, medi ambient i transició ecològica. També ha comptat amb representants tècnics de la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental), Generalitat de Catalunya (Servei de Vigilància i Control de l’Aire), AMB (Serveis Ambientals) i ATM (Servei de Mobilitat).

El conseller de Territori i Transició Ecològica, Carles Rodríguez, ha remarcat que “aquest Pla ha de ser el full de ruta per a totes i tots per determinar les mesures a prendre i a avançar-nos a les restriccions que es puguin aplicar responent a l’avís de la Comissió Europea d’una possible sanció a l’estat espanyol per l’incompliment sistemàtic dels valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) a les zones urbanes de Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat.”. El conseller també ha explicat que “la nostra comarca és un territori especialment vulnerable en relació a la qualitat de l’aire i la contaminació, estem a tocar de la gran ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència, en una cruïlla d’infraestructures viàries d’alta capacitat, amb molta mobilitat associada, en un espai fortament industrialitzat i amb un alt nivell de població. Volem incidir en la qualitat de l’aire amb la voluntat de millora per millorar també aspectes relacionats amb la salut de les persones”.

El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental, en sessió del passat 16 de setembre, va activar la redacció d’un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la comarca. El 24 d’octubre es va constituir la Taula política comarcal, que va impulsar els objectius i la proposta de funcionament, així com un primer pla de 15 mesures urgents a emprendre a nivell municipal i comarcal. Aquesta Taula política va acordar també la creació d’un Grup Tècnic de Treball, que és el que s’ha reunit avui.

En paral·lel, el Consell Comarcal ha presentat a la Diputació de Barcelona una sol·licitud per disposar de recursos tècnics especialitzats per a la redacció del Pla Supramunicipal. Segons han pogut explicar responsables tècnics de la Diputació es preveu que a principis d’any es comenci a elaborar la diagnosi i que a finals de 2020 – inicis 2021 es pugui disposar el Pla aprovat, un cop revisats els diferents esborranys per part de tots els actors implicats.

Nou comentari