Comença la consolidació del nou traçat delCamí Vell de Terrassa a Ullastrell

L’Ajuntament de Terrassa plantarà 84 arbres i 550 arbustos al llarg del recorregut

Camí Vell de Terrassa a Ullastrell

Camí Vell de Terrassa a Ullastrell | Google Maps

La remodelació del Camí Vell de Terrassa a Ullastrell afecta el tram d’un quilòmetre de recorregut que travessa la finca de Can Poal. És la zona compresa entre el pas que hi ha sota l’autopista C-58 i la urbanització de Can Palet de Vista Alegre. Amb els treballs que es posen en marxa aquesta setmana es vol consolidar un nou traçat, que afectarà els marges, el que comportarà l’estabilització del terreny, amb un fort pendent; la millora del ferm, amb una capa de tot-ú reciclat; la reducció de l’amplada del camí i una millor gestió de les aigües superficials.

El projecte també inclou una millora del paisatge, gràcies a la vegetació que es plantarà als marges, que donarà ombra als usuaris del camí, ja vagin a peu o en bicicleta. Els treballs repercutiran igualment en els serveis de la xarxa de subministrament d’aigua i d’electricitat. Les obres van a càrrec de l’empresa Construcciones Desmontes Ribera Navarro S.A., amb un pressupost d’adjudicació és de 47.792,58 euros. El termini d’execució previst és de dos mesos.

Plantació d’arbres

La millora paisatgística anirà acompanyada de la plantació d’un total de 84 arbres d’espècies diferents i de 550 arbustos en tot el recorregut del camí. L’elecció d’una o altre espècie anirà en funció de l’entorn. Entre els 84 arbres hi haurà varietats de pi pinyer (Pinus pinea); d’alzines (Quercus Ilex) i d’ametllers (Prunus Dulcis). Pel que fa als 550 arbustos, es plantaran exemplars de ginesta (Spartium Junceum), llentiscle (Pistacia lentiscus), arboç (Arbutus unedo) i estepa blanca (Cistus Albidus). També es faran podes arbustives, per tal de millorar alguns exemplars existents, i s’eliminaran espècies invasores, com la canya, que ocupa espais degradats amb molta facilitat i dificulta que les espècies autòctones puguin recolonitzar els espais com a conseqüència de la seva elevada densitat.

El Camí Vell de Terrassa a Ullastrell neix al centre de la ciutat i surt del nucli urbà pel barri de la Maurina. Després s’enfila cap a la finca de Can Poal i segueix pel carrer del Camí Vell d’Ullastrell, a Can Palet de Vista Alegre, fins a arribar a la carretera de Martorell. Continua pel lateral de la carretera fins que es desvia, prenent el carrer Vista Alegre, per després agafar el carrer del Xot i el del Torrent Fondo, on travessa el bosc fins a la carretera d’Ullastrell, la creua i arriba a la urbanització de Ca n’Amat a Ullastrell. A hores d’ara, és una porta d’accés de la ciutat de Terrassa cap a l’Anella Verda i és un recorregut de mobilitat quotidiana i de passeig, a peu o en bicicleta, entre els barris de la Maurina, la Cogullada i Roc Blanc, i el barri de Can Palet de Vista Alegre.

A més, com a camí també forma part de la Xarxa Viària Bàsica de la infraestructura de prevenció i extinció recollida al Pla de Prevenció d’Incendis de Terrassa. De fet, l’accés de vehicles de motor no autoritzats està restringit en tot el tram. Entre els objectius del projecte de l’Anella Verda de Terrassa està la millora del manteniment i neteja dels camins de titularitat i ús públic, així com arranjament de la xarxa de camins per assegurar la seva funcionalitat, amb l’adequació per a la circulació preferent de vianants i bicicletes.

Nou comentari