El “Projecte de la remodelació del carrer Sant Llorenç de Terrassa” defineix les actuacions necessàries per a la peatonalització i s’emmarca dins de la Revolució Verda del govern de Terrassa. Es tracta d’ampliar l’illa de vianants. Convertint aquest tram en un carrer de plataforma única eliminant-ne el trànsit de pas. Es vol facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda al llarg del carrer i als diferents edificis.

Es crea un espai enfront del Centre Excursionista i de l’Arxiu Tobella, lliure de barreres arquitectòniques, que en faciliti les entrades i sortides. Integra els dos equipaments esmentats al conjunt de la plaça del Vapor Ventalló fent més permeable el mur que els separa, incrementa el verd urbà (arbres i plantes arbustives) i soterra les línies elèctriques per millorar el paisatge urbà.

Tot i que el projecte es va redactar durant l’any 2018, tant el projecte com el pressupost son actualitzats i vigents, de conformitat amb l’informe emès per la cap del servei d’obra pública. Té un pressupost d’execució material de 209.166,04 euros, un d’execució per contracte de 255.266,39 (sense IVA) i 308.872,33 (amb IVA), i un per al coneixement de l’administració de 325.522,40 (sense IVA) i 393.882,amb IVA). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de quatre (4) mesos.

Nou comentari