A la ciutat de Terrassa les dades de les dues últimes setmanes de setembre mostren una millora en tots els indicadors epidemiològics a totes les àrees bàsiques de salut, excepte l’ABS del CAP Terrassa Rambla, on els contagis i la incidència acumulada pugen respecte les dades de la darrera setmana d’agost i la primera de setembre.

A nivell general, Terrassa es situa en una incidència acumulada de 205,84 per cada 100.000 habitants. 14 dies enrere era de 282,47. La ciutat s’allunya del valor de 500, considerat pel govern espanyol com al llindar a partir del qual s’han d’aplicar mesures restrictives més dures. Cal veure si es manté la tendència positiva durant les properes setmanes i tota la ciutat es pot situar en una xifra per sota de 100.

Malgrat aquesta tendència cap a la millora, Terrassa està encara per sobre dels 200 contagis cada 100.000 habitants, que es considera de risc molt alt. A nivell d’àrees bàsiques de salut, només 3 ABS estan per sota d’una incidència acumulada de 100 contagis per cada 100.000 habitants (CAP Sant Llàtzer, CAP Terrassa Nord i CAP Antoni Creus). Totes les altres estan per sobre del 200.

Les dades més preocupants corresponen a la zona del CAP Terrassa OEST, on l’incidència acumulada es situa en 306,56. Però aquí els números mostren una tendència positiva, doncs 14 dies enrere estaven en 375,69.

Cal seguir doncs totes les recomanacions de les autoritats i no abaixar la guàrdia. La responsabilitat segueix sent individual. Cal continuar amb les mesures bàsiques ja conegudes per tothom:

– Distància de seguretat de com a mínim 1,5 metres entre persones.

– Mascareta obligatòria tant en espais a l’obert com tancats.

– Rentat de mans constant.

– Restrinció al màxim dels contactes socials. Les reunions i trobades no poden superar les 6 persones.

-En els espais interiors la recomanació és la mantenir les portes i finestres obertes per permetre una correcta ventilació i el recanvi de l’aire.

Mapa

Dades per ABS

Terrassa A – CAP Sant Llàtzer

Casos acumulats en els darrers 14 dies: 38 ↓ (situació anterior: 103)

Incidència acumulada 14 dies per 100.000 habitants: 90,56 ↓ (situació anterior: 245,45)

Terrassa B – CAP Terrassa Est

Casos acumulats en els darrers 14 dies: 62 ↓ (63)

Incidència acumulada 14 dies per 100.000 habitants: 221,95 ↓ (225,53)

Terrassa C – CAP Antoni Creus

Casos acumulats en els darrers 14 dies: 7 ↓ (23)

Incidència acumulada 14 dies per 100.000 habitants: 63,87 ↓ (209,87)

Terrassa D – CAP Terrassa Oest

Casos acumulats en els darrers 14 dies: 102 ↓ (125)

Incidència acumulada 14 dies per 100.000 habitants: 306,56 ↓ (375,69)

Terrassa E – CAP Terrassa Rambla

Casos acumulats en els darrers 14 dies: 131 ↑ (117)

Incidència acumulada 14 dies per 100.000 habitants: 207,3 ↑ (185,14)

Terrassa F – CAP Terrassa Nord

Casos acumulats en els darrers 14 dies: 42 ↓ (101)

Incidència acumulada 14 dies per 100.000 habitants: 97,62 ↓ (234,74)

Terrassa G – CAP Terrassa Sud

Casos acumulats en els darrers 14 dies: 71 ↓ (91)

Incidència acumulada 14 dies per 100.000 habitants: 279,65 ↓ (358,42)

Nou comentari