L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 27 de novembre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal Youtube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa), i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Ple de novembre de 2020

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 de setembre d’enguany (número 9/2020).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Proposta d’adhesió a la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.

3. Aprovació inicial de la modificació de l’article 71 del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa.

4. Aprovació provisional de la proposta de Modificació puntual del POUM en relació amb el cobriment de la Riera de Palau corresponent als sectors productius Palau Nord i Sud.

5. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM del sector del Pla de Millora de Sant Pere de Les Fonts.

6. Aprovació definitiva de l’Ordenança de Mobilitat.

7. Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa.

8. Aprovació de les addendes de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa en relació amb l’Oficina d’habitatge/Borsa de mediació, situada al municipi de Terrassa, així com la del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació

amb el Programa de mediació per al lloguer social, ambdós per a l’any 2021.

9. Constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’energia pública (AMEP).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

10. Aprovació de la modificació puntual dels estatuts de les societats municipals.

11. Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a

l’exercici 2020.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

12. Aprovar inicialment els canvis en el reglament del Consell Municipal d’Economia Social, aprovats per unanimitat pel Ple del Consell en data 30/10/2020.

13. Aprovar l’adhesió a la proposta «Pacte per la vida» promogut per l’Associació

Economia Social Catalunya (AESCAT).

JUNTA DE PORTAVEUS

14. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

15. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de

Portaveus, si s’escau.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16. Presentada per Alcaldia-Presidència, de nomenament de membre del consell d’administració de l’entitat “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL” i per designar representants a les societats TMESA, Prointesa i Parc Tecnològic del Vallès, SA.

17. Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa als canvis en la designació de representants municipals en ens participats.

18. Presentada pel Grup municipal de JxT, per demanar una “tarifa plana” de pagaments de tributs.

19. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per introduir la clàusula d’arrelament territorial en els plecs de condicions municipals.

20. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per acomplir actuacions específiques de manteniment i promoció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac en el marc del Dia Mundial de les muntanyes.

21. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, de reconeixement social i laboral del personal del Servei d’atenció domiciliària (SAD).

22. Presentada pel Grup municipal del PSC, per uns barris sostenibles, cohesionats i saludables.

23. Presentada pel Grup municipal del PSC, per ampliar el servei de transport públic d’autobusos de Terrassa.

24. Presentada pel Grup municipal del PSC, per accionar i reformular el Pacte per l’Ocupació de Terrassa.

25. Presentada pel Grup municipal del PSC, per organitzar unes jornades de debat a l’entorn del futur de les rieres de Terrassa.

26. Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la prevenció de l’assetjament escolar i

protecció de la infància i la joventut.

27. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

28. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions número 3.015, així com els tramitats electrònicament, 5.292 al 6.599/2020, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

29. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix