MónTerrassa
Volen més control dels serveis públics de Terrassa que gestionen empreses

La CUP Terrassa, juntament amb ERC-MES i TeC, porten en el ple municipal de juny estudiar la implementació d’un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis públics gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors. Com ara el compliment del plec de condicions -administratives i tècniques-, contingut de l’oferta, millores… que van fer considerar l’oferta de la concessionària com la més avantatjosa.

A més de demanar la fiscalització, també es proposa planificar els mitjans materials, econòmics i humans necessaris per la implementació de l’esmentat servei. Igualment, els grups d’esquerres plantegen que aquest servei es desenvolupi en un període màxim de 6 mesos a comptar des de la seva aprovació.

I és que, avui en dia, molts dels serveis titularitat de l’ajuntament són gestionats de forma indirecta per part d’empreses externes, com per exemple, el servei d’atenció domiciliaria SAD, el servei de monitoratge a diverses escoles municipals, el servei d’intervenció socioeducativa per a adolescents i joves, el servei de neteja d’edificis municipals, el servei de menjadors escolars i escoles bressol, entre molts d’altres. Per això, des de la CUP consideren “del tot necessari que dota l’Ajuntament de mitjans materials per exercir aquest poder de control, seguiment i fiscalització que té l’obligació d’exercir el nostre ajuntament”.

Nou comentari

Comparteix