MónTerrassa
Una vintena de temes per tractar al ple municipal de juny a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dimecres, 23 de juny, a les 9.30 h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

ORDRE DEL PLE MUNICIPAL

1. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions ordinària i extraordinària realitzades el dia 30 d’abril d’enguany (números 5 i 6/2021, respectivament).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Aprovació del Plànol de delimitació dels elements afectats per la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, del municipi de Terrassa.

3. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Pacte Nacional de Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030.

4. Aprovar la verificació del text refós de la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit del sector d’activitats productives dels Bellots II.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

5. Modificació de la Relació de Llocs de Treball de 2021.

6. Renúncia de la cessió de terrenys a la Federació Catalana de Rugbi i al conveni signat per promoure la construcció d’un nou camp polivalent a Les Fonts i la reversió d’aquest bé a l’Ajuntament.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

7. Aprovació de la modificació del text de les «Bases específiques que han de regir l’atorgament de beques de recerca per a estudiants universitaris amb seu a Terrassa».

8. Aprovació del conveni amb la “Real Federación Española de Hockey” per al desenvolupament de la Copa del Món Femenina d’Hoquei 2022.

JUNTA DE PORTAVEUS

9. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

10. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

11. Proposta presentada per la Sra. Maria Dolores Nogués Vidal, relativa a solucions dirigides tant a millorar la qualitat de vida com a cobrir les necessitats de les persones que viuen als barris de Les Carbonelles i Les Martines.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12. Proposta presentada pel Grup municipal de JxT, proposant l’elaboració d’un pla de retirada d’elements amb amiant.

13. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària.

14. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per descentralitzar la gestió i els recursos del Servei Districte Jove.

15. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre la creació d’un distintiu ambiental per a l’hostaleria i la restauració en l’ús de l’aigua.

16. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre la realització de les festes majors dels barris de Terrassa.

17. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per a la millora del desplegament de l’Ingrés Mínim Vital.

18. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

19. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 5.136 al 6.323/2021, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

20. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix