MónTerrassa
Terrassa, més antinuclear que mai

Tot per Terrassa, ERC, Junts per Terrassa i Cs han propoat un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens dubte, són
l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.

Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki ara fa 75
anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 persones, nombrosos ferits i la pràctica
destrucció de les dues ciutats.

Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món continua
disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat destructiva molt superior a les
bombes de 1945.

Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció massiva (com les
biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la prohibició de les armes
nuclears.

Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i campanyes, la xarxa
Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, etc., s’ha aconseguit un primer pas
cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017,
a les Nacions Unides. El 22 de gener de 2021 el Tractat ha entrat en vigor finalment, després d’haver
aconseguit la signatura i ratificació de 50 estats.

Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi sumin activament.
I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i nuclearment desarmat.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa adopta els següents acords:

ACORDS:

PRIMER. – Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les
bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears.


SEGON. – Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el
desarmament + nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment.


TERCER. – Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi
Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat està profundament
preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món.
Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça.
Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de
llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”.


QUART. – Insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears aprovat per les Nacions Unides.
CINQUÈ. – Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’Alcaldes per


la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre de
la Campanya ICAN.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa