MónTerrassa
Terrassa ja disposa d’un Mapa Estratègic de Soroll

El Ple ordinari de maig ha aprovat aquest divendres el Mapa Estratègic de Soroll (MES) corresponent al municipi de Terrassa, de l’aglomeració formada per Terrassa i Viladecavalls. El MES és una eina de gestió ambiental que avalua l’exposició que té la població al soroll i visualitza els nivells sonors existents, sent la principal base per elaborar, posteriorment, plans de reducció del soroll i plans d’acció per millorar i recuperar la qualitat acústica.

La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica contempla que els municipis que formin una aglomeració superior els 100.000 habitants han d’elaborar un MES. Es dóna el cas que Terrassa i Viladecavalls formen l’Aglomeració Vallès Occidental II, mentre que Sabadell, Barberà i Badia del Vallès conformen la primera. Aquest MES ha estat elaborat per la Generalitat, juntament amb els dos ajuntaments afectats, i substitueix al corresponent al període 2012-2017. L’acord es trasllada a la Generalitat, que és qui aprova el MES de l’Aglomeració.

Nivells d’exposició al soroll

El soroll és un agent contaminant que afecta la salut i a la qualitat de vida de les persones i és un dels factors que influeixen en el deteriorament de la qualitat ambiental del territori. A principis de 2017 es va implantar a Terrassa la xarxa de vigilància del soroll, que actualment compta amb 10 punts de control, situats en llocs estratègics, que ajuden a tenir una informació detallada i representativa de l’evolució del nivell sonor ambiental de la ciutat.

El MES aprovat recull que un 81% de la població es troba per sota dels 65 dB(A). Del 18% restant, un 15% se situa entre els 65 i els 69 dB(A), i només un 3%, entre els 70 i els 74 dB(A). En relació amb la població que està exposada al soroll nocturn, un 50% està per sota dels 50 dB (A) i un 28% per sota dels 55 dB(A). Del 22% restant, un 17%, està entre els 55 i els 59 dB(A) i només un 3% està entre els 60 i 64 dB(A).

Trànsit viàri, principal factor de contaminació acústica

L’aglomeració de Terrassa i Viladecavalls està exposada a infraestructures viàries, ferroviàries, soroll industrial i també d’oci. A Terrassa, el trànsit viari és el principal factor causant de la contaminació acústica. Segons recull el MES, per sota de 55 dB(A) hi ha 17% de la població afectada, mentre que la majoria, un 66%, se situa entre els 55 i els 64 dB(A). Pel que fa a la franja de 65 a 69 dB(A) hi ha un 15% i, entre els 70 i 74 dB(A), un 3%. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el soroll industrial i l’associat a l’oci tenen un valor residual, a l’entorn d’un 1% de la població afectada amb valors inferios als 65 dB(A).

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica el soroll com el segon factor mediambiental més perjudicial a Europa, darrere de la contaminació atmosfèrica. La Unió Europea recomana no superar els 55 Db durant el dia i els 50 Db durant la nit Terrassa va aprovar l’any 2018 l’actual Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions, que és el marc regulador per prevenir, corregir i sancionar les actuacions en matèria de contaminació acústica.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa