Terrassa té gairebé 220.000 habitants, el que la situa com a tercer municipi més gran de Catalunya. Peró fins on ha de créIxer, si és que ha de créixer? L’alcalde Jordi Ballart ho té clar: “Les xifres òptimes són les que marcava el POUM, uns 230.000” ha manifestat a Món Terrassa, i afegeix que “tenim encara marge de creixement. Però intensiu. Es tracta d’aprofitar espais com el Vapor Cortès, com l’AEG, com el Segle XX. Més de 230.000 no considero que sigui bo per a la ciutat”.

Sobre el que es pot anomenar barri fantasma de Can Colomer, on hi havien d’anar miles d’habitatges i serveis i avui és un lloc abandonat -llevat d’una promoció on s’hi viu i una que ara es posa en marxa al tram de la carretera de Rellinars- Jordi Ballart afirma que s’han de tornar a repassar tots els planejaments urbanístics. “I potser el que haurem de fer és abaratir els costos d’urbanització. Hi ha alguns costos que han d’assumir els promotors i s’hauria de veure un altre sistema que ho fes possible. Però també ho podem eliminar i fer un gran parc al nord de la ciutat. Això són temes que s’han d’abordar amb modificacions puntuals o una revisió del POUM.

Nou comentari