MónTerrassa
Terrassa exigeix que es deixi de discriminar el sector de l’activitat física i l’esport

En el ple de febrer s’ha llegit l’ACORD DE PORTAVEUS DE SUPORT ALS CONSELLS ESPORTIUS DAVANT LA DISCRIMINACIÓ DE LES MESURES PRESES PEL PROCICAT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya DISCRIMINA una vegada més l’esport que practiquen els Consells Esportius. Des del passat 25 de gener, els i les esportistes que compten amb llicència federativa estan exceptuats de la restricció imposada pel Govern que només permet la pràctica esportiva en grups de màxim 6 persones. En aquest sentit, l’article 150 DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya reconeix tres tipus de llicència esportiva existent: la federativa, l’escolar i la d’activitat física.

Els consells esportius de Catalunya són competents en l’escolar i la d’activitat física. La DISCRIMINACIÓ és especialment punyent en tots aquells infants i joves menors d’edat que sovint opten per aquest model dels consells esportius per ser més accessible i inclusiu. De fet, són moltes les entitats esportives que tenen participants als dos models esportius, i fruit d’aquest greuge, als camps i instal·lacions esportives del país ja es pot observar grups d’infants entrenant sense mascareta amb el conjunt del seu equip, i altres infants del mateix club segregats en grups de 5 persones i amb mascareta.

Cal recordar que el DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, no contempla en cap cas la prevalença de l’activitat física federada per sobre de la resta, i de fet, propugna un model esportiu plural. Costa comprendre quines són les raons objectives que sustenten que el model dels consells esportius que centra la seva pràctica esportiva eminentment en l’àmbit local i comarcal, no es pugui desenvolupar amb la mateixa normalitat que l’esport orientat al rendiment. Els poders públics han d’actuar sota el principi d’interdicció de l’arbitrarietat en les seves decisions. Per contra, de persistir aquesta discriminació, el perjudici ocasionat transcendirà la pròpia temporada esportiva, posant en risc el propi model dels consells esportius, de per si fràgil, i que es sosté per la implicació de molts agents: locals, esportius i educatius. ACORDS És per tot l’exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa, l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- INSTAR a la Conselleria d’Interior i a la Conselleria de Salut que en el marc del comitè de direcció del PROCICAT acordin de manera imminent equiparar el tractament que reben els esportistes amb llicència federativa amb els esportistes que tenen llicència de consells esportius.

SEGON.- EXIGIR a la Conselleria d’Interior i a la Conselleria de Salut que es deixi de discriminar al sector de l’activitat física i l’esport respecte de la resta de sectors, i que les mesures que es prenguin estiguin dotades d’equitat, coherència i respectin el principi d’interdicció de l’arbitrarietat. TERCER.- TRASLLADAR el present acord a la Conselleria d’Interior i a la Conselleria de Salut.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa