L’Ajuntament de Terrassa s’ha adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia. Així ho ha aprovat aquest divendres per unanimitat el Ple. La Unió Europea (UE) va posar en marxa a finals de 2015 la iniciativa del Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia, amb la que es van assumir els nous objectius de la UE per al 2030, i es va adoptar un enfocament integral on es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posada en marxa, des del territori, de mesures d’adaptació al canvi climàtic.

Les entitats locals signants del pacte reconeixen el canvi climàtic com un dels majors desafiaments de la nostra era, que requereix una actuació immediata i cooperativa de les administracions locals, regionals i nacionals de tot el món. El Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia és una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. Consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica, implantació d’energies renovables, així com millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.

Compromisos

Amb l’adhesió a aquest pacte, l’Ajuntament de Terrassa fa seus els objectius de la UE per a l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en els seu territori en més del 40% i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant la creació de plans d’acció.

Igualment, l’Ajuntament es compromet a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys. El document inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es compta amb el suport, regulat mitjançant el conveni, de la Diputació de Barcelona.

I, finalment, l’Ajuntament es compromet a elaborar un informe bianual per a l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció i a participar en la Conferència d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible i el clima a Europa. Recordem que la Comissió Europea va engegar la iniciativa del Pacte dels alcaldes i alcaldesses l’any 2008 per recolzar i donar suport als esforços fets pels ens locals en l’execució de polítiques per al clima i l’energia sostenible.

L’Ajuntament de Terrassa ja es va adherir a aquesta iniciativa europea el novembre de 2008, i el desembre de 2009 es va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). A finals de 2015, amb la Conferència de les parts sobre el canvi climàtic, els acords assolits van esdevenir en l’actual Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia, amb la que es van assumir els objectius de la UE per a l’any 2030.

Nou comentari