MónTerrassa
Que la Covid no alteri ni un cèntim el pressupost destinat a patologies agudes i cròniques

En el ple municipal de febrer s’ha llegit l’ACORD DE PORTAVEUS PER A NO REBAIXAR LA DESPESA SANITÀRIA DE PATOLOGIES NO ASSOCIADES AMB LA COVID-19

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un embat molt fort sobre el món i les persones que hi vivim. A data de 20 de febrer de 2021, la pitjor pandèmia mundial dels darrers cent anys, s’ha emportat per endavant més de 2,4 milions de persones i deixant infectades a 111,3 milions més a tot el món. En plena campanya de vacunació al nostre país, les xifres de morts a Catalunya ascendeixen a 20.408 persones i 67.101 al conjunt de l’estat espanyol. A Terrassa, 480 persones des de l’inici de la pandèmia. Unes xifres quantificables que acompanyen un valor incalculable que és el que suposa el patiment i dolor de tantes pèrdues. Al dramàtic impacte de la pandèmia de les vides humanes, cal afegir-hi les conseqüències devastadores que té la COVID en la sanitat, l’economia i context social. L’esforç en la recuperació i reactivació d’un món tocat de mort, serà difícil i exigirà d’esforços sobrehumans al llarg dels propers anys i dècades. En el context sanitari, la COVID-19 és el que pren major protagonisme.

La despesa sanitària s’ha hagut d’incrementar i multiplicar, els centres sanitaris s’han hagut de reorganitzar i el personal sanitari ha hagut de fer un esforç immens per tal d’atendre la situació que estem vivint. La xifra acumulada a data de setembre de 2020 de despesa directe extraordinària en sanitat i ciència per part de l’administració central i les comunitats autònomes, ha suposat un increment de 21.997 milions d’euros. Una xifra elevadíssima mai vista en els pressupostos generals de l’Estat. A la crisi sobrevinguda, les malalties, patologies i tractaments habituals s’han mantingut. La pandèmia ens ha conduit a un sistema sobrecarregat, noves pràctiques mèdiques (introduint la consulta telefònica o telemàtica per a patologies lleus), retards i intervencions posposades.

Ha arribat a posar en entredit les nombroses retallades i manca d’inversió en sanitat i investigació per part de les administracions les darreres legislatures, deixant a la llum un sistema sanitari fràgil que no ha estat capaç de reaccionar a la situació inesperada amb unes mínimes garanties per als i les pacients que ja patien afeccions requerides de seguiment mèdic. Davant d’una situació com la que estem vivint és obligada la priorització de la despesa. La reprogramació de la despesa compromesa i/o programada abans de la pandèmia, porta inherentment a la modificació de crèdit a favor d’un sistema sanitari dèbil que requereix d’una injecció de recursos important i sense límits ideològics. No obstant, aquest increment de recursos no ha estalviat del seu impacte en moltes patologies que ja existien abans de la pandèmia i que han vist alterats els seus tractaments, sigui per canvis da dates d’intervencions i/o tractaments, com en la reprogramació de medicacions. Moltes famílies segueixen vivint amb el càncer, abans i després de la pandèmia, segueixen convivint amb malalties neurodegeneratives, amb tractaments de rehabilitació, de diàlisi i quimioteràpies, així com d’altres medicacions i tractaments que són vitals per a la bona evolució de les seves patologies. La COVID-19 ha conviscut amb aquests pacients i, en alguns casos ho ha fet condicionant el seu tractament habitual.

Alguns fàrmacs que estan patint modificacions en el seu subministrament són: MINURIN 0,1 mg/ml (gotes nasales en solución), 1 frasco de 2,5 ml. (núm. registro 55637, CN 950683). TIKLID 250 mg comprimides recubiertos con pel·lícula, 50 comprimidos (núm. registro 54709, CN 665653). SPINRAZA 12mg, solución inyectable (CN 716437). RISPERIDONA FLAS RATIOPHARM 1 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 56 comprimidos. RISPERIDONA APOTEX 0,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos. RISPERIDONA FLAS RATIOPHARM 2 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 56 comprimidos. Entre d’altres fàrmacs que l’Agència Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informat de la seva finalització properament. Des de diverses associacions de malalts de diverses patologies es denuncia com, des de l’aparició de la pandèmia, s’ha vist finalitzats prematurament alguns tractaments, s’ha espaiat l’atenció, controls i seguiment, o, fins i tot, s’ha modificat les pautes farmacològiques per medicaments amb el mateix principi actiu. L’efecte està sent l’ineficàcia d’alguns tractaments o alteració de la pròpia evolució d’algunes malalties, així com una involució irrecuperable inherent a l’aturada d’alguns serveis que haurien d’haver estat considerats com a essencials com la rehabilitació.

Segons diverses associacions de malalts, els darrers temps s’està procedint a comunicar un canvi en la medicació per altres fàrmacs de composició similar responent, per interpretació lògica, a productes de menor cost per a l’administració. Alertant que un ‘estalvi’ en la despesa pública sanitària en pacients aguts o crònics portarà a un augment de la despesa directa en un futur proper per les conseqüència que suposa, proposem a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents,

ACORDS

PRIMER.- RECLAMAR al Ministerio de Sanidad del Govern de l’Estat que, amb l’increment de la despesa sanitària que suposa fer front a la pandèmia, no s’alteri ni un cèntim del pressupost destinat a patologies agudes i/o cròniques paral·leles a la COVID.

SEGON.- RECLAMAR a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que mantingui la comercialització de medicaments i tractaments de pacients aguts i crònics, i no en substitueixi els principals per d’altres amb principis actius similars de menor cost per l’impacte directe que pot tenir en l’evolució de la patologia del i/o els pacients.

TERCER.- TRASLLADAR i INFORMAR d’aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a les principals entitats de la ciutat de Terrassa que treballen amb col·lectius sanitàriament vulnerables i que es puguin veure afectats per aquestes retallades.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa