Proposta de resolució per crear un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves, presentada pel PSC Terrassa. Si s’aprova es llegirà al ple d’octubre.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pandèmia de la Covid-19 així com les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi sanitària han ocasionat un increment de casos relacionats amb la salut mental, com les ansietats, els trastorns adaptatius i les conductes autolítiques. L’aïllament imposat pel confinament, la pèrdua de persones estimades, l’estrès de les dificultats econòmiques i la incertesa sobre el futur han impactat són els principals factors que influeixen en l’augment d’aquests casos.

La pandèmia ha estat el desencadenant que ha provocat un augment de pacients amb problemes de salut mental i ha agreujat la situació dels que ja els patien. La desaparició de coixins de suport com l’escolarització, l’oci i els amics -en el cas dels nens i els adolescents-, i de la feina, el contacte amb la família i la vida social, en el cas dels adults, ha privat la població de crosses emocionals que en altres circumstàncies exerceixen de dic de contenció. L’alteració de les rutines, l’educació i l’oci i la preocupació pels ingressos de la família i per la salut fan que molts nens i adolescents sentin por, angoixa, ràbia i preocupació pel futur. Aquesta pressió emocional pot alterar la seva salut mental.

De fet, durant el període gener-setembre de 2021, l’Hospital de Terrassa ha atès un 17% més de pacients amb problemes de salut mental que en el mateix tram de 2020. I si hi incorporem la prevalença en la població infanto-juvenil, la xifra encara és superior. En aquest sentit, els metges alerten de l’increment de temptatives autolítiques en la població infantil i jove.

Unicef ha advertit sobre els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en la salut mental de nens i adolescents. Un de cada 7 adolescents entre 10 i 19 anys pateix un trastorn mental diagnosticat al món, on 46 mil adolescents es suïciden cada any. Els mesos allunyats de les aules, dels amics i dels espais de lleure passen factura als més petits, que perceben com una llosa els problemes laborals i econòmics a casa, la pèrdua d’un familiar i les incerteses i les angoixes dels adults. A Catalunya, el sistema de detecció de la Generalitat, el Codi de Risc del Suïcidi, va computar 601 temptatives de suïcidi en joves fins a 18 anys el 2020. És un increment del 27% respecte a l’any anterior, quan se’n van computar 473. Actualment, els suïcidis són la primera causa de mort no natural entre els joves de 16 a 35 anys.

La lluita contra l’estigma i la sensibilització dels problemes de salut mental són fonamentals per avançar en la recerca de la solució. En aquest sentit, a Terrassa el festival CreativaMent ha fet una crida a expressar, amb diferents fórmules de creació cultural, la presa de consciència sobre la salut mental i ha llançat una campanya contra l’estigma. Tanmateix, el Pla Local Antiestigma en salut mental, impulsat per la Taula de Salut Mental i l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l’entitat Obertament, realitza una important tasca de conscienciació contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut mental. En aquest sentit, cal destacar la Campanya d’Obertament: “Jo tampoc estic bé, i tu, com estàs?” relacionada amb la situació actual de pandèmia.

No obstant això, la visibilització no és suficient. El percentatge de persones assignades a atenció primària que presenten algun problema psicològic el 2017 va ser del 27,4%; és a dir, més d’un de cada quatre que van a consulta. No hi ha dades oficials públiques posteriors a aquesta data. És necessari atendre de manera professional i personalitzada a les persones que pateixen problemes de salut mental, i aquesta atenció ha de ser pública i gratuïta, però malauradament hi ha una manca de recursos per atendre persones amb problemes de salut mental, i és que avui dia l’atenció primària no té els mitjans per fer front a aquesta onada d’empitjorament de la salut mental.

Cal denunciar la manca de finançament adequat de l’atenció primària que no arriba a cobrir tots els recursos que es necessiten per garantir l’accés al dret a la salut de la població. Com a conseqüència de la infradotació de recursos, durant la pandèmia han augmentat els obstacles en l’accés a l’atenció primària de persones amb possibles malalties, així com les llistes d’espera per accedir a aquest nivell assistencial, i s’ha reduït el temps de consulta i l’atenció domiciliària. Segons dades del Defensor del Poble facilitades per les Comunitats Autònomes, les llistes d’espera per a la consulta de psicologia arriben als 90 dies, segons les diferents zona de salut. Aquestes barreres d’accessibilitat i la ruptura del vincle metge- pacient han posat en risc l’accés de les persones amb problemes de salut mental a una atenció sanitària adequada, perquè, en general, precisen d’una atenció particular, amb més temps, i orientada a les necessitats i context de cada persona.

Tanmateix, els Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CEDIAP) i Centre de Salut Mental Infantil de Juvenil (CESMIJ) que presten servei a Terrassa es troben en una situació de col·lapse, on tant les primeres visites com el seguiment dels nens/es que són atesos en aquests centres es fan amb una periodicitat del tot insuficient per poder donar respostes a les necessitats que les situacions personals requereixen.

Per això, a banda de reclamar a l’administració competent, la Generalitat de Catalunya, que inverteixi els recursos necessaris per fer front a aquesta situació, des de l’administració local també s’ha de fer un esforç per donar atenció a les persones que pateixen problemes de salut mental. En aquest sentit, cal destacar la iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, “Konsulta’m”. L’espai “Konsulta’m” és un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental del jovent, un servei on els infants i joves poden accedir sense derivació ni cita prèvia.

L’Ajuntament de Terrassa també ha de ser proactiu en l’atenció a persones amb problemes de salut mental, i en especial amb els joves que han vist agreujat el problema com a conseqüència de la situació produïda per la pandèmia. Calen mesures per aturar l’increment dels casos de trastorns mentals en els joves i l’administració pública ha de garantir que tothom rep l’atenció que necessita.

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista – Candidatura de Progrés proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords.

ACORDS:

Primer.- Crear un servei municipal de suport psicològic adreçat a adolescents i joves d’entre 12 i 35 anys que atengui sense necessitat de derivació ni cita prèvia.

Segon.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui als Pressupostos per a 2022 els recursos necessaris per reduir les llistes d’espera per a consulta de psicologia i psiquiatria.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar els recursos destinats al CEDIAP i al CESMIJ i a augmentar la dotació de la plantilla de professionals.

Quart.- Traslladar el contingut d’aquesta proposta de resolució a les entitats de la Taula de Salut Mental de Terrassa, al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Nou comentari