L’Ajuntament de Terrassa “descura” el medi ambient en la seva despesa de l’any passat. Per contra, va incrementar la inversió en educació, segons un informe de l’Observatori de Serveis Urbans (Osur) sobre l’evolució dels comptes municipals de 2010 a 2019 en 20 ciutats de l’Estat sobre la base de xifres oficials.

El director general de Osur, Lorenzo Dávila, ha valorat que l‘últim govern municipal socialista va disminuir la partida de medi ambient, i que la despesa en benestar comunitari es va concentrar en la recollida, gestió i tractament de residus, “si bé la neteja continua sent el problema més greu dels terrassencs, segons el baròmetre de 2018 de Osur”.

Toc d’atenció per no informar sobre habitatge

Segons un comunicat de Osur, les principals despeses pressupostàries de 2019 van ser per a benestar comunitari (serveis com a gestió de residus, neteja viària, proveïment d’aigua, clavegueram, serveis funeraris i enllumenat), amb 137,66 euros/habitant; i educació (administració general d’educació, funcionament de centres docents de preescolar i primària i educació especial i serveis complementaris d’educació), amb 116,34 euros/habitant.

Segueix, per ordre de despesa, seguretat i ordre públic (67,51), transport públic (42,02) i medi ambient (7,21), i les partides que menys diners van rebre van ser promoció i foment de l’esport (2,36 euros/habitant) i promoció turística (2,31). L’informe també inclou les xifres d’habitatge (promoció i gestió d’habitatge de protecció pública i conservació i rehabilitació de l’edificació) però afirma que en el cas de Terrassa no es poden compabilitzar ja que no consten dades en aquestes dues partides. Osur considera que a l’Ajuntament li “falta de transparència, no aportant dades sobre el pressupost destinat a la partida d’habitatge“.

Quant al transport públic, constata que en l’últim any de l’equip de govern socialista, la despesa en benestar comunitari va aconseguir els 137,66 euros/habitant, i que la despesa dins d’aquesta partida es va concentrar en la recollida, gestió i tractament de residus (67) i en neteja viària (42,75). Segons Osur, “de les poques partides a les quals l’Ajuntament va donar una atenció prioritària” hi ha la d’educació: Terrassa es va gastar 116,34 euros/habitant, un 1,25% més que el 2018. Així, es van gastar més de 60 euros en funcionament de centres docents de preescolar i primària i educació especial, “una xifra destacable, encara que inferior als 64 euros de 2010”.

Nou comentari