MónTerrassa
El ple acorda convocar immediatament la nova Taula de Seguiment de les Rieres

Les rieres han tornat al ple de la mà del PSC. El regidor Marc Armengol ha explicat aquest matí que reclamen la convocatòria de la Taula de Rieres. Els socialistes la consideren “molt necessària per la ciutat, ja que vertebra les demandes de la ciutadania i les dota de contingut tècnic amb la participació d’experts”. La proposta inicial socialista s’ha transaccionat amb l’equip de govern i concretament amb Jennifer Ramírez. Finalment s’ha aprovat per unanimitat. Terrassa segurament és la ciutat amb més quilometres de rieres, 14 en total, que creuen 16 barris. Tot i haver-vi un acord, l’equip de goven ha acusat Marc Armengol d’anar més enllà del que s’havia pactat de llegir només els acords. A les crítiques al regidor socialista s’hi ha sumat el portaveu de Cs Javier González.

Proposta de resolució per organitzar unes jornades de debat a l’entorn del futur de les rieres de Terrassa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Notícia publicada al diari digital el Món Terrassa el 28 de febrer de 2018: “El 28 de febrer s’ha constituït la Taula de Rieres, un grup de treball dins del Consell Municipal de Medi Ambient, segons acord de novembre de 2017, per integrar els representants municipals i els representants de les entitats interessades en participar en el seguiment de les actuacions en els llits fluvials que travessen la ciutat. El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha encapçalat la representació de l’Ajuntament a la Taula de Rieres, que comptarà amb una àmplia representació d’entitats de la ciutat interessades en el tema, així com dels grups municipals. Al llarg dels darrers mesos, l’Ajuntament ja ha mantingut diverses reunions amb les entitats veïnals dels barris per on transcorren la riera de les Arenes i la riera del Palau, en les que s’han tractat temes com les actuacions de neteja de residus i manteniment de la vegetació que ha anat realitzant l’Ajuntament, l’estat de conservació dels marges i el litigi amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA ) sobre les competències de manteniment d’aquests trams. Amb la constitució de la Taula, es formalitzen aquestes reunions en un nou òrgan que s’adscriu en el Consell Municipal de Medi Ambient. Serà un grup de treball on es farà seguiment sobre les actuacions de conservació i manteniment dels trams urbans de les rieres, ja siguin efectuades per l’Ajuntament, l’ACA o conjuntament.

Un cop constituïda la Taula, es definirà un pla de treball de la Taula i un calendari de reunions. Espai de participació ciutadana: La creació de la Taula de Rieres al si del Consell Municipal i a partir de l’anterior comissió amb les entitats veïnals, es va aprovar mitjançant una proposta de resolució al Ple municipal del passat 29 de juny de 2017. Posteriorment, el 29 de novembre del mateix any, va ser el Plenari del Consell que va donar el vistiplau a la constitució de la Taula, i es va fer una crida a altres entitats i persones de la ciutat que també s’hi volguessin afegir, a la que han respost tant els grups municipals com altres entitats veïnals de la ciutat, fins a un total de 25 representants. Segons el Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient, les Taules són un espai obert a la màxima participació ciutadana, i poden, prèvia petició i inscripció, incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès en debatre i reflexionar sobre l’àmbit que es proposi. Cada grup determina la dinàmica concreta de funcionament de les Taules, com els objectius, el pla de treball i calendari, la periodicitat de les reunions i els ordre del dia”.

Durant el darrer mandat, la Taula de les Rieres es va reunir periòdicament i de forma fructífera, i organitzant diverses visites per fer seguiment de les intervencions de manteniment a les rieres. Coma a exemple, en una d’aquestes visites realitzada durant el febrer de 2019 per conèixer de primera mà les obres de recalçament de diversos murs esfondrats a la Riera de les Arenes, hi va assistir el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Damià Calvet, qui es va comprometre, davant la Taula, a encarregar un Pla Director de Manteniment de les Rieres. També, uns mesos abans, el seu antecessor, el conseller terrassenc Josep Rull es va comprometre també a establir un conveni especial de col·laboració econòmica entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Terrassa.

A la darrera reunió de la Taula de Rieres de l’anterior mandat, davant la dispersió d’idees existents a l’entorn del rol urbanístic i social de les rieres en el desenvolupament de la ciutat, es va proposar la organització d’unes jornades de debat, obertes a la participació ciutadana, per conèixer les diferents visions de tothom i sobretot d’experts en la matèria que permetessin aglutinar posicionaments, definir projectes i planificar intervencions urbanístiques realistes. La proposta pretenia ampliar el coneixement existent a l’entorn de les rieres, amb la visió de reconeguts especialistes en àmbits com l’urbanisme, l’enginyeria fluvial, la biologia ambiental, i propiciar un debat constructiu amb l’ACA, els tècnics municipals, les entitats ciutadanes i els partits polítics. Aviat farà dos anys de la darrera convocatòria de la Taula de Rieres i des d’aleshores no hi ha hagut retorn ni debat al voltant d’una proposta que pensem continua essent plenament valida i per aquest motiu és oportú recuperar el seu caràcter participatiu i propositiu, amb voluntat d’assentar unes bases i criteris comuns a partir dels quals poder dibuixar el futur de Terrassa i les seves rieres. Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Convocar immediatament la nova Taula de Seguiment de les Rieres de Terrassa d’acord amb el seu corresponent decret constitutiu.

Segon.- Organitzar unes sessions de debat, obertes a la participació de tots els agents interessats en la millora i el futur de les rieres de Terrassa.

Tercer.- Comunicar aquesta proposta de resolució i l’adopció dels acords a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Terrassa (FAVT) i a tots els membres de la Taula de Seguiment de Rieres de Terrassa. No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient, Marc Armengol i Puig Portaveu del grup municipal del PSC de Terrassa

Nou comentari

Comparteix