L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 27 de setembre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 9.30 h. Us recordem que el Ple es podrà seguir en directe a través del web municipal (www.terrassa.cat) i que, amb posterioritat, el vídeo íntegre del Ple estarà publicat al canal Youtube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa). El Ple també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 5 i 19 de juliol d’enguany (números 10 i 11/2019, respectivament).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

2. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2019.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

3. Ratificació de l’aprovació dels nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

4. Aprovació de la modificació dels estatuts de l’Asociación Red Innpulso-Red de ciudades de la ciencia y la innovación, així com la incorporació d’un nou annex als estatuts, i el pagament de la quota anual 2019.

JUNTA DE PORTAVEUS

5. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

6. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7. Intervenció de l’Associació Òmnium Cultural Terrassa, en relació al compliment dels principis democràtics a l’Ajuntament de Terrassa.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8. Proposta de Resolució relativa al nomenament de membres del Consell d’Administració de l’Entitat “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”.

9. Proposta de Resolució relativa a la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2019.

10. Presentada pel Grup Municipal Socialista en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

11. Presentada pels Grups Municipals d’ERC i TxT, en suport a la llei 24/2015 contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies.

12. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre la retirada de simbologia partidista a la façana de l’ajuntament de Terrassa.

13. Presentada pel Grup municipal JUNTS, sobre el respecte de la diversitat religiosa al cementiri municipal.

14. Presentada pel Grup Municipal Socialista per a la millora del finançament de les universitats públiques per al període 2020-2022.

15. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

16. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 5324 al 6851/2019, així com els tramitats electrònicament, 1205 al 1808/2019, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

17. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari