Aquesta setmana, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el govern de l’Estat van acordar “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ja va manifestar la seva contrarietat pel fet de no poder disposar de tot el romanent, el qual el volia destinar íntegrament a mesures per lluitar contra els efectes de la Covid-19 a Terrassa.

La decisió del govern espanyol tampoc ha agradat a Junts per Terrassa que afirma que l’acord ni el Decret recull “les reivindicacions del municipalisme català”. I és que en comptes de facilitar l’ús dels romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n’estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l’Administració General de l’Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s’habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d’euros al qual només tindran accés, en proporció a l’aportació que facin a l’Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents.

Junts considera que aquesta fórmula pot comportar riscos de liquiditat per als ajuntaments, i deixa al marge aquells municipis que no poden fer-ho perquè no tenen romanents. “Es consolida així una realitat de municipis a dues velocitats”, lamenten. “Aquesta decisió injusta perjudica a la ciutadania de Terrassa, i demanem a l’equip de govern que es negui a transferir aquests romanents i que abandoni la FEMP com a senyal de protesta“, afirmen des de l’agrupació municipal i afegeixen que “la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties”.

Junts per Terrassa considera que cal tenir suficiència financera per “poder afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària” i a més consideren que cal “reivindicar l’autonomia local”. “Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en corresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tutel·les que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en cap cas, a finançar altres administracions”, conclouen.

Nou comentari